ex-Jugoslavia

Jugoslavian väkivallaton vallankumous

Milosevic ei varmasti koskaan kuvitellutkaan, että näin voisi tapahtua. Oppositio oli toivonut sitä, mutta tuskin kykeni ennustamaan että se kävisi juuri näin. Läntiset johtajat ja kommentaattorit olivat ennustelleet kaikkea muuta mutteivät tätä: että joukkomittainen väkivallattomuus pyyhkäisisi sivuun Slobodan Milosevicin 13 vuotta pitämän ja pönkittämän autoritaarisen vallan.

Serbialaiset sotilaskarkurit yhä pulassa Unkarissa

Dramaattiset poliittiset muutokset Serbiassa ja läntisten tiedotusvälineiden niiden johdosta luoma euforia ovat jättäneet varjoonsa monet Serbian syvistä ja vaikeista traumoista. Yksi näistä monista ovat Serbian sotilaskar-kurit, jotka kieltäytyivät taistele-masta Milosevicin sodissa ja pakenivat Serbiasta. Viimeinen karkuruuden aalto tapahtui Kosovon sodan aikana keväällä 1999. NATO:n ja EU:n jäsenmaat eivät tunnustaneet silloin paen-neita turvapaikanhakijoiksi ja heidän oli pakko jäädä Serbian naapurimaihin, jonne he olivat paenneet laittomasti.

"Me olemme yhä sodassa, aivan erityslaatuisessa sodassa.”

Serbiassa, missä kansalaistoiminta jo nyt on vaarallista, on pian koittamassa järjestöille vielä entistäkin raskaammat ajat. Kosovon sodan virallisesta päättymisestä asti Milosevicin hallitus on jatkuvasti käynyt “erityislaatuista sotaa” länsimaita vastaan. Vainon kohteena ovat nyt ihmisoikeuksien piirissä toimivat Jugoslavialaiset kansalaisjärjestöt.

Serbiassakin on oikeus aseistakieltäytymiseen – siitä vain ei kerrota

Serbian lain mukaan jokaisella on oikeus aseistakieltäytymiseen, mutta lain käytäntö ja asevelvollisten tiedon puute tekevät oikeudesta lähes merkityksettömän.

Serbialainen nuorukainen voi rekisteröityä aseistakieltäyty-jäksi uskonnollisin tai eettisin perustein, kun hänen tulisi rekisteröityä kustuntoja varten. Rekisteröityminen tapahtuu 16-vuotiaana. Aseistakieltäytyminen tämän jälkeen on lain mukaan mahdotonta. Asepalvelus on aloitettava viimeistään 28-vuotiaana.

Uuden maailman humanistit

Noam Chomsky: Uusi militaristinen humanismi – Kosovon opetukset
suom. Juhani Yli-Vakkuri, Erkka Öörni, Marko Ampuja, Tomi Toivio
Like oy 2000

Muiden ansioidensa ohessa USA:n ulkopolitiikan leppymättömänä kriitikkona tunnetun, ”ehkä tärkeimmän elossa olevan intellektuellin”, Noam Chomskyn viime vuonna julkaistu kirja ”The New Military Humanism – Lessons from Kosovo” ilmestyi huhtikuun alussa suomeksi Liken kustantamana nimellä – aivan oikein – ”Uusi sotilaallinen humanismi – Kosovon opetukset”.

Yhdistele sisältöä