Rauha Kosovoon

Kannanotto 11.5.1999

Allekirjoittaneet rauhanjärjestöt ovat tyytyväisyydellä panneet merkille Suomen ulkopoliittisen johdon aktivoitumisen Kosovon sodan lopettamiseen tähtäävien neuvottelujen osapuolena.

NATOn pommitukset ovat osoittautuneet harkitsemattomaksi operaatioksi, joka on johtanut niille julkisuudessa esitettyihin perusteluihin nähden päinvastaisiin tuloksiin. NATOn mukaan pommitusten alkuperäisenä tavoitteena oli suojella Kosovon albaaniväestöä, kuitenkin ne ovat johtaneet heidän tilanteensa katastrofaaliseen huonontumiseen. Pommitusten alkaessa kerrottiin myös, ettei tarkoitus ole käydä sotaa Jugoslavian kansaa vastaan. Kuitenkin viime viikkoina pommitukset ovat kohdistuneet entistä enemmän kulkuyhteyksiä, tuotantolaitoksia, viestintäyhteyksiä kohtaan; kohteisiin, joiden tuhoutuminen aiheuttaa kärsimyksiä jugoslavialaisille paitsi nyt, myös pitkälle tulevaisuudessa. Lisäksi lukemattomat siviilit - serbit, albaanit sekä muut kansallisuudet - ovat joutuneet pommitusten uhreiksi.

Rauhanvälitystoiminnan tarkoituksena on oltava kestävän rauhanratkaisun luominen, ei minkään konfliktin osapuolen arvovallan pönkittäminen. Rauhanneuvottelujen pohjana täytyy olla Kosovon albaaniväestön ihmisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kunnioitus, maakunnan itsehallinnollinen asema ja vahva kansainvälinen läsnöolo alueella väkivallan loppumisen takaamiseksi, pakolaisten kotiinpaluun turvaamiseksi ja jälleenrakennustyön aloittamiseksi.

Mikäli Jugoslavian hallitus on valmis neuvottelemaan sopimuksesta vain jos kansainväliset joukot eivät ole pommituksiin osallistuvista maista, olisi ratkaisua etsittävä myös tältä pohjalta. Nyt kun Jugoslavian pommittaminen on jatkunut jo toista kuukautta, eikä Kosovon kriisin ratkeaminen ole näköpiirissä, on entistä tärkeämpää panostaa kaikkien osapuolten hyväksyttävissä olevan neuvotteluratkaisun pikaiseen saavuttamiseen.

Aseistakieltäytyjäliitto ry
Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Suomen Sadankomitealiitto ry