Aseistakieltäytyjäliitto tuomitsee väkivallan Kosovossa

Kannanotto 24.3.1999 klo 21.00

Aseistakieltäytyjäliitto ry tuomitsee kaikkien osapuolien väkivallan Kosovon konfliktissa. NATOn ilmaiskut Jugoslaviaan eivät merkitse alueen ristiriitojen ratkaisemista; päinvastoin ne saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa serbien kostohyökkäyksiin Kosovon albaaniväestöä vastaan, Jugoslavian hallituksen aseman vahvistumiseen maan sisällä (kuten näyttää käyneen useaan otteeseen ilmahyökkäysten kohteeksi joutuneessa Irakissa) sekä konfliktin leviämiseen naapurimaihin: Jugoslavian pohjoinen naapurimaa Unkari liittyi hiljattain NATOn jäseneksi ja eteläiseen naapurimaahan Makedoniaan on viime viikkoina sijoitettu huomattavia sotilasliiton joukkoja.

Väkivallan sijaan konfliktiin tulisi etsiä ratkaisua uusien, monenkeskisten rauhanneuvottelujen avulla, joiden tarkoituksena on oltava kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun etsiminen. Mikäli 30.000 NATOn sotilaan sijoittaminen Kosovoon on ollut ehdoton este neuvotteluratkaisun saavuttamiselle, tästä operaatiosta on luonnollisesti luovuttava - aselepo ja väkivaltaisuuksien loppuminen lienee turvattavissa pienimuotoisemmallakin, esim. ETYJ:n tai YK:n puitteissa toteutettavalla väkivallattomalla interventiolla.

Kosovon albaaniväestö kävi 80-luvun lopulta alkaen erittäin laajaa väkivallatonta vastarintakampanjaa Jugoslavian hallituksen sortopolitiikkaa vastaan - tähän kuului mm. omien rinnakkaisten terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmien rakentaminen. Mikäli kansainvälisen yhteisön toiminnan motiivina todellakin on konfliktin ratkaiseminen, miksei tilanteeseen puututtu tuolloin esim. lähettämällä alueelle huomattava määrä ETYJ:n tai YK:n tarkkailijoita - ja edistämällä alueella elävien ihmisten keskinäistä vuoropuhelua.

Ulkomaailman toiminta Kosovon kriisin yhteydessä on muistuttanut suuresti tapahtuma aikaisemmissa ex-Jugoslavian alueen konflikteissa: tapahtumiin puututaan vasta kun ne ovat riistäytynyt avoimeksi väkivallaksi ja tällöin esitellään ainoaksi toimintamalliksi sotilaallinen väkivalta - vaikka erityisesti Kosovossa tilanteen kärjistymisen ei voine sanoa tulleen yllätyksenä kenellekään. Onko kyseessä todellakin kansainvälisen yhteisön täydellinen kyvyttömyys toimia konfliktien ennaltaehkäisemiseksi vai onko kyvyttömyys ehkä tarkoituksellista; onko taustalla mahdollisesti tarkoitushakuinen, kyyninen pyrkimys NATOn arvovallan kasvattamiseksi, liitto ihmettelee.