Britannia: sotaa vastaan puhunut korpraali pidätettiin

War Resisters' Internationalin tänään (11.11.) saamien tietojen mukaan Britannian armeijan korpraali Joe Glenton pidätettiin, koska hän piti puheen sodanvastaisessa mielenosoituksessa Lontoossa 24.10.2009 ja kertoi Afganistanin sodan vastaisista mielipiteistään tiedotusvälineille. Häntä vastaan nostettiin syyte "niskuroimisesta laillista käskyä vastaan". Jo aikaisemmin häntä vastaan oli nostettu syyte sen johdosta, että hän oli kieltäytynyt palaamasta Afganistaniin. Maksimirangaistus uusista syytteistä on kymmenen vuotta - karkuruudesta langetettavan tuomion lisäksi. Hänen puolestaan voi lähettää vastalauseviestin Britannian puolustusministeri Bob Ainswothille täällä

Karkuruudesta ja luvattomasta poissaolosta sekä muista sotilasrikoksista langetettavista tuomiosta säädetään vuonna 2008 voimaan astuneessa laissa asevoimista. Lain kahdeksannen pykälän mukaan karkuruudesta voidaan rangaista elinkautisella vankeusrangaistuksella, mikäli tarkoitus on välttää aktiivipalvelus. Muissa tapauksissa maksimirangaistus on kaksi vuotta. Yhdeksännen pykälän mukaan myös luvattomasta poissaolosta voidaan rangaista enimmillään kahden vuoden vankeudella.

Korpraali Joe Glenton jättäytyi kiinni elokuussa 2009 oltuaan luvatta poissa kaksi vuotta ja kuusi päivää. Karkuruutensa aikana hän oli oleskellut Kaakkois-Aasiassa ja Australiassa. 30. heinäkuuta hän toimitti pääministeri Gordon Brownille kirjeen, jossa lausui:

"(...) uskon, että koska Britannian sotilashenkilöstö alistuu palvelukseen palvellakseen kansakuntaa ja saattaa itsensä niin tehdessään vaaraan, sen taisteluun lähettävä hallitus on velvollinen varmistamaan, että asia on oikeutettu, ts. että kysymys on ihmisten ja vapauden suojelemisesta.

Afganistanin sota ei vähennä terrorismin uhkaa ja kaikkea muuta kuin parantaa afgaanien elämää tuodessaan kuolemaa ja hävitystä heidän maahansa. Britannialla ei ole mitään tekemistä siellä.

En usko, että asiamme Afganistanissa on oikeutettu. Pyydän teitä, arvoisa pääministeri, tuomaan sotilaammekotiin. "


War Resisters' Internationalin mukaan uudet syytteet ovat vastoin sananvapautta. Raportissaan YK:n ihmisoikeuskomitealle syyskuussa 2009 WRI korosti sitä, etteivät "asevoimien jäsenet ´saa osallistua aktiivisesti minkään poliittisen järjestön, puolueen tai liikkeen toimintaan. He eivät saa osallistua poliittisille marsseille tai mielenosoituksiin”. Tämä loukkaa vakavasti kansainvälisen kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 21. ja 22. artiklaa". Asevoimien jäsenet eivät myöskään saa puhua julkisesti tai tiedotusvälineille ilman etukäteen annettua lupaa, mikä rikkoo heidän ilmaisunvapauttaan (kpo-sopimuksen 19. artikla).

Britannia on allekirjoittanut sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen että Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Uudet Joe Glentonia vastaan nostetut syytteet ovat vastoin molempia ihmisoikeussopimuksia.

Joe Glentonille voi lähettää tukipostia:

Lance Corporal Joe Glenton
Military Corrective Training Centre
Berechurch Hall Camp
Colchester
Essex CO2 9NU
Britain