Ehdotonta vankeutta Isokäännälle ja Iso H:lle totaalikieltäytymisestä

Tiedotusvälineille 30.6.2005 klo 15
julkaisuvapaa

Kaksi totaalikieltäytyjää tuomittiin tänään ehdottomiin vankeusragaistuksiin. Hiphop-artisti Henrik Rosenberg, Fintelligens-yhtyeen Iso H, tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 195 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen asevelvollisuudesta kieltäytymisestä. Tasolasiartesaani Tero Isokääntä Jyväskylästä tuomittiin Loviisan käräjäoikeudessa 197 päiväksi ehdottomaan vankeuteen siviilipalvelusrikoksesta.

Rosenberg ilmoitti oikeudelle pitävänsä rankaisemistaan perustuslain vastaisena ja asevelvollisuutta henkilökohtaisen vapauden loukkaamisena, joka merkitsee myös syrjintäää muun muassa vakaumuksen ja sukupuolen perusteleella Rosenberegin avustaja, asianajaja Joonia Streng toi esiin YK:n ihmisoikeuskomitean viime syksynä esittämän kritiikin siitä, ettei Jehovan todistajien erityiskohtelua ole ulotettu muihin aseistakieltäytyjiin.

Käräjäoikeus ei katsonut Rosenbergin vakaumuksen merkitsevän syytä, jolla rangaistusta voisi alentaa tai jättää rangaistukseen tuomitsematta. Rosenberg tuomittiin ehdottomaan vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta jäljellä olevasta laskennallisesta siviilipalvelusajasta. Vähennys aiheutui siitä, että Rosenbergille laskettiin palveluspäivä käynnistä Santahaminassa ja toisesta käynnistä Upinniemessä, jossa hän jätti kirjallisen kieltäytymisilmoituksen.

Tero Isokääntä tuomittiin Loviisan käräjäoikeudessa täysimääräiseen 197 päivän rangaistukseen, koska hän oli jo ennen siviilipalveluksen alkua kieltäytynyt kirjallisesti siviilipalvelusrikoksesta Vaikka YK:n ihmisoikeuskomitea on kolmesti, kerta kerralta voimakkaammin ottanut kantaa Suomen asevelvollisuusjärjestelmän syrjivyyteen valvoessaan Suomen toimintaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen jäsenmaana, Loviisan käräjäoikeus ei katsonut sillä olevan vaikutusta rangaistavuuteen tai rangaistuksen määrään.

Isokääntä perusteli kieltäytymistään varusmiespalveluksesta sillä, että hän ei halua vahingoittaa eikä opetella vahingoittamaan toisia ihmisiä, eikä Jumala ole luonut ihmistä toistensa vahingoittamiseen. Yli kolmentoista kuukauden siviilipalvelusta hän pitää suurena rangaistuksena niille, jotka sellaisesta kieltäytyvät. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea pitää siviilipalvelusta rankaisevan pitkänä ja vaatii sen kestosta johtuvan syrjinnän lopettamista. Loviisan käräjäoikeus ei pitänyt sen kestoa syrjivänä.

Molemmat tuomitut aikovat valittaa tuomioistaan ja harkitsevat ihmisoikeusvalituksia, kun kotimaiset oikeuskeinot on käytetty: Kesäkuun alussa rangaistuslaitoksissa oli 26 asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tai siviilipalvelusrikoksesta tuomittua.