Puolustuspoliittinen selonteko: sotilaiden liikakoulutus jatkuu

Kannanotto 16.2.2017 klo 15.20

Puolustuspoliittinen selonteko: sotilaiden liikakoulutus jatkuu

Tänään julkaistun hallituksen puolustuspolittisen selonteon mukaan sodan ajan joukkojen määrää kasvatetaan nykyisestä 230 000 sotilaasta 280 000:een. Muutos toteutetaan kuitenkin laskemalla sodan ajan vahvuuteen jatkossa palveluksessa olevia varusmiehiä sekä "sodan ajan perustamisorganisaatio". Jälkimmäiseen kuuluu lähinnä varttuneempia reserviläisiä, jotka eivät ikänsä takia enää kuulu muihin sodan ajan joukkoihin. Käytännössä tämä ei siis muuta mitenkään sitä tosiasiaa, että sotilaita koulutetaan järjettömän paljon liikaa. Armeijan käyneitä reserviläisikäisiä on yli 900 000.

Selonteon mukaan "koko palveluskelpoisen miesikäluokan kouluttaminen tuottaa puolustusvoimien sodan ajan joukot kustannustehokkaasti". Tämä väite pitää paikkansa vain, jos liikakoulutuksesta ja asevelvollisuudesta muuten aiheutuvat välilliset kustannukset jätetään huomiotta. Mielenkiintoista on sekin, että viime aikoina paljon esillä ollut aihe - naisten pakottaminen kutsuntoihin tai peräti naisia koskevaa asevelvollisuus - puuttuu selonteosta kokonaan. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että ainoa ratkaisu on siirtyminen kaikkia yhdenvertaisesti kohtelevaan vapaaehtoiseen järjestelmään.

Selonteko perustuu lähtökohtaan, että Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt ja "sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella lisääntyneet". Vastaus tähän ovat militarisointi, asevarustelun lisääminen ja uhkan ilmapiirin lietsominen mm. korostamalla tarvetta "välittömään valmiuteen". Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että sotilaallinen varustautuminen johtaa huomattavasti todennäköisemmin jännityksen lisääntymiseen kuin sen vähenemiseen.