Selvitys kansalaispalveluksen viranomaistarpeesta julkaistu - tarvetta ei ole

Poikkihallinnollinen kokonaisturvallisuuselin Turvallisuuskomitea julkaisi maaliskuussa kansalaispalvelusselvityksen. Tarkoitus oli selvittää, onko mahdollista toteuttaa Elisabeth Rehn Bank of Ideas -ajatushautomon viime vuoden keväällä ideoimaa kokonaisturvallisuuspalvelusta. Käteen jäi kaksisivuinen selvitys, jossa kerrotaan, että "ministeriöt eivät tunnistaneet selvityksen toimeksiannon mukaista suoranaista tarvetta koko ikäluokan kouluttamiseen ja sen mahdollisesti tuottamaan häiriötilantei­den tai poikkeusolojen henkilöreserviin."

Kyselyssä tiedusteltiin hallinnonalojen tarvetta ja mahdollisuutta järjestää turvallisuuteen liittyvää koulutusta kansalaispalvelijoille. Kymmenen ministeriötä vastasi, ettei tarvetta ole. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tarvetta saattaisi olla "metsänhoidollisissa tukitehtävissä" ja sisäministeriö voisi järjestää "pelastustoimen kou­lutusta", mkäli saa lisää rahaa. Jussi Niinistön naureskelemaa ideaa ulkokäymälöiden tyhjentämisestä kansalaispalveluksen sisältönä ei sentään mainittu.

Mahdollisuuksia kytkeä siviilipalvelusta tiiviimmin kokonaisturvallisuusvalmisteluihin on viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana selvitetty kolme kertaa, käytännössä ilman tuloksia. Nyt samanlainen selvitys on tehty ensimmäistä kertaa myös kansalaispalvelusideasta - taaskin ilman mitään tuloksia. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, etteivätkö jotkut poliitikot ole ehtineet jo vaatia siviilipalveluksen militarisoimisen selvittämistä vielä neljännenkin kerran eikä höpötys kansalaispalveluksesta varmastikaan pääty turvallisuuskomitean raporttiin.

Silti Aseistakieltäytyjäliitto uskaltaa toivoa että asian kanssa otetaan vihdoin järki käteen ja nykyjärjetelmän yhdenvertaisuus- ja muihin ongelmiin ruvetaan etsimään ratkaisua sieltä mistä se on oikasti löydytettävissä: vapaaehtoisuuteen perustuvasta järjestelmästä.