Kommentti hallitusohjelmasta

Hallitusohjelma julkaistaan virallisesti maanantaina, mutta joku oli vuotanut sen Iltalehdelle, joka on julkaissut sitä tipoittain viikonlopun aikana. Puolustuspolitiikkaa koskeva osa julkaistiin aamulla ja eihän tuo kovin kaksista ole.

Asevelvollisuuden osalta ohjelmassa sitoudutaan "yleiseen asevelvollisuuteen", jota on välttämätöntä "kehittää". Ohjelmassa ei kuitenkaan kerrota miten, vaan tämä tehtävä siirretään hallituskauden alussa perustettavalle "laajapohjaiselle parlamentaariselle komitealle". Se taas selvittää "yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä" tavoitteenaan "korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen." Muotoilu on siis kirjoitettu varsin avoimeksi ja sisältää varmasti suuria militarisoimisen uhkia, mutta ehkä myös jotain mahdollisuuksia.

Aseistakieltäytyjien asemaan liittyviä ihmisoikeusongelmia (totaalikieltäytyjien rangaistukset, siviilipalveluksen kesto) ei noteerata ohjelmassa nimeltä mainiten millään tavalla.

Asehankintojen osalta "Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti" ja uudet sotalaivatkin hankitaan. Kertausharjoitusten määrää lisätään ja laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan toimeen.

Rauhanjärjestöt - ml. AKL - ovat kampanjoineet viime aikoina ydinasekiellon ja robottiaseiden kieltämisen puolesta. Ydinasekiellon osalta Suomi "seuraa" ja "prosessin edistyessä arvioi liittymistä", muttei sitoudu liittymään. Jälkimmäisen kohdalla taas muotoilu on parempi, kun Suomi "edistää kansainvälisissä neuvotteluissa autonomisten asejärjestelmien globaalia sääntelyä, tavoitteena kieltää tekoälyyn perustuvien asejärjestelmien kehittäminen ja tuotanto."