Johdattelevasti asevelvollisuudesta

Ylekin on teettänyt selvityksen asevelvollisuudesta ja päätyy toteamaan, että "suomalaisten selvä enemmistö kannattaa nykyisen kaltaista asevelvollisuutta". Tällaiseen tulokseen onkin helppo päästä, kun nykymallin vaihtoehdoksi asetetaan vain kaksi toteuttamiskelvotonta mallia.

Asevelvollisuuden laajentamisesta naisiin ei valtavasti keskustella, koska miehiäkin koskevana se tuottaa tosiasiassa liikaa sotilaita. Kansalaispalvelusidea sai taas täystyrmäyksen maaliskuussa julkistussa asiaa koskevassa ensimmäisessä selvityksessä: tarvetta sellaiselle ei yksinkertaisesti ole.

Todennäköisin, ja yhdenvertaisuutta toteuttava, tapa muuttaa Suomen mallia olisi Norjan ja Ruotsin kaltainen asevelvollisuudeksi kutsuttu mutta todellisuudessa vapaaehtoinen palvelusjärjestelmä. Se mainitaan kyllä jutussa, mutta ei ole gallupissa esitettyjen vaihtoehtojen joukossa.

Selvityksen mukaan yli puolet 24-vuotiaista ja lähes puolet 25-34-vuotiaista kannattaa naisten pakottamista kansalaispalvelukseen, kun vaihtoehtona on nykyjärjestelmä. Avoimeksi kuitenkin jää, kuinka suuri osuus olisi ollut, mikäli vapaaehtoinen järjestelmä olisi mainittu vaihtoehtojen joukossa. Viime vuoden lopulla julkaistussa Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan gallupissa vapaaehtoisuuteen perustuvia malleja kannatti 36% alle 35-vuotiaista vastaajista (s. 31).