Harhaanjohtaen asevelvollisuudesta

Yle julkaisi 5.3. jutun "asevelvollisuuden paluusta" Euroopassa. Valitettavasti faktat ovat tekstissä mitä sattuu ja esittämistapa vähintääkin johdatteleva.

Ruotsi ja Liettua mainitaan jutussa "esimerkkinä" asevelvollisuuden paluusta. Tosiasiassa ne ovat ainoat Euroopan maat, joissa asevelvollisuus on palautettu. Ruotsin "rajoitettu" asevelvollisuus tarkoittaa sitä, että asepalveluksen suorittaa noin neljä prosenttia asevelvollisista. Suunnitelmissa on toki määrän nostaminen lähemmäksi kymmentä. Toinen asevelvollisuuden palauttanut maa on Liettua, jossa palveluksen suorittajia on myös pieni vähemmistö asevelvollisuusikäisistä, noin 3500 henkeä vuosittain.

Virosta jutussa todetaan, että asevelvollisuuteen perustuvaan armeijaan joutuminen on ollut helppoa välttää, ja vain noin kolmannes kunkin ikäluokan miehistä suorittaa palveluksen. Tämä pitää paikkansa, mutta tiedon julkaiseminen tällä tavalla synnyttää käsityksen, että osuus olisi vertailumaihin nähden poikkeuksellisen matala. Todellisuudessa tilanne on tasan painvastoin: Virossa palveluksen suorittavien lukumäärä on samaa luokkaa kuin väkiluvultaan yli kaksi kertaa isommassa Liettuassa.

Norjan "sukupuolineutraalissa asevelvollisuudessa" palveluksen suorittaa kustakin ikäluokasta noin 15% ja käytännössä sen suorittaminen on vapaaehtoista. Tanskan osalta saattaa toki pitää paikkansa, että vain puolet ikäluokasta katsotaan palveluskelpoiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että puolet suorittaisi palveluksen. Sen suorittavia on nimittäin vuosittain noin 4200, mikä lienee alle 15% miesikäluokasta.

Jutun kyljessä olevan "faktalaatikon" mukaan "Ranskassa on viime vuosina vahvistettu kansalaispalvelusta". Väite on sikäli harhaanjohtava, ettei Ranskan vapaaehtoisella kansalaispalvelukseksi kutsutulla järjestelmällä ole asevelvollisuuden kanssa nykymuodossaan juuri tekemistä. Presidentti Macron on esittänyt pakollisen kansalaispalveluksen luomista, mutta hyvin kiistanalainen hanke ei ole ainakaan toistaiseksi toteutunut. Myöhemmin Ylen juttuun lisättiin maininta Ranskan kansalaispalveluksen vapaaehtoisuudesta.