Vanhasen hallitus heitti ihmisoikeussopimukset roskiin

STT:n mukaan työministeri Tarja Filatov ilmoitti 15.6.2005, ettei enää esitä nykyiselle hallitukselle YK:n ihmisoikeuskomitean vaatimuksien noudattamista. Suomen nykyinen siviilipalveluslaki on YK:n korkeimman ihmisoikeussopimuksia (Kansalais- ja poliittisia oikeuksia) tulkitsevan elimen mukaan siviilipalvelusmiehiä syrjivä. YK vaatii Suomea tarkistamaan voimassaolevassa laissa määriteltyä palvelusaikaa, laajentamaan Jehovan todistajia koskevaa vapautusmenettelyä sekä tunnustamaan oikeuden kieltäytyä aseista ulottamista myös rauhanajan ulkopuolelle.

Samaan aikaan kun suomalaiset yksityishenkilöt ja järjestöt ponnistelevat rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta, nykyinen hallitus näyttää selkeän esimerkin muun muassa Turkin kaltaisille maille. Kansalais- ja poliittisille oikeuksille ei ole enää käyttöä nykyajan kansainvälisessä politiikassa - tai Euroopan Unionissa. Suomen valtio on hallituksen nykyisellä ongelmien kieltämisen politiikalla vakaasti ajautumassa yksilön oikeuksista piittamattomaan vahvimman oikeudella toimivaan järjestelmään, jossa vähemmistöt kuihdutetaan rakenteellisella väkivallalla. Onneksi matkaa on vielä kuljettavana, mutta jos hallituspuolueet järjestelmällisesti kieltäytyvät kunnioittamasta ihmisoikeuksia, voi pitkäkin matka taittua nopeasti.

Koska siviilipalvelusta ei suostuta tarkistamaan ottaen huomioon ihmisoikeusasioiden asiantuntijoiden näkemykset, ei nykytilanteessa voida pitää minkäänlaisena velvollisuutena suoritaa lainkaan korvaavaa palvelusta. Tämä koskee kaikkia niitä kansalaisia, jotka uskonnollisen tai eettisen vakaumuksen perusteella olisivat valmiita suorittamaan tarkoituksenmukaisen siviilipalveluksen. Hallitus on nyt nakertanut pois viimeisetkin rippeet siviilipalvelusjärjestelmän mooralisesta legitimiteetistä.

Aseistakieltäytyjäliitto vaatii hallitukselta siviilipalveluslain korjaamista - tai vaihtoehtoisesti suoran vapautuksen myötämistä kaikille asepalveluksesta vakaumuksen perusteella kieltäytyville.

Aseistakieltäytyjäliitto ry:n hallitus

Tarkemmin eri ihmisoikeuselimien Suomeen kohdistamista vaatimuksista ja arvostelusta