Saksa: Totaalikieltäytyjälle neljäs arestirangaistus

Saksalainen totaalikieltäytyjä Silvio Walther aloitti 18.7. neljännen "kurinpidollisen arestirangaistuksensa", tällä kertaa 21 päivän mittaisena. Saksan puolustusministeri Franz Josef Jungille voi lähettää vastalauseviestin War Resisiters´ Internationalin sivustolta osoitteesta http://wri-irg.org/co/alerts/20080718a.html .

Sotilaspoliisi pidätti Waltherin 9.4.2008 ja siirsi hänet sotilasyksikköönsä Bad Reichenhalliin. Hän sai ensimmäisen kurinpidollisen seitsemän päivän arestirangaistuksen 16. huhtikuuta. Tuolloin hän kieltäytyi lääketieteellisestä tarkastuksesta, jossa olisi määritetty voidaanko häntä pitää arestissa, joten häntä pidettiin yhden päivän ajan 'väliaikaisesti pidätettynä" ennen kurinpitorangaistuksen alkamista. Ensimmäisen arestin jälkeen hän sai toisen, kymmenen päivän mittaisen, jonka suoritti 25.4-4.5. 6. toukokuuta Silvio sai kolmannen arestin 14 päivän mittaisena.

Kolmannen pidätyksen jälkeen Silvio Waltherin tuli ilmoittautua uudelleen 26. toukokuuta ja komentaja esitti neljättä, 21 päivän mittaista arestia. Silvio Walther oli sairaana 1. kesäkuuta saakkka, joten rangaistusta ei voitu panna toimeen. Komentaja esitti 21 päivän arestia uudelleen 2. kesäkuuta, ja tämä hyväksyttiin. Walther kuitenkin valitti rangaistuksesta, mikä lykkäsi sen toimeenpanoa. 17. kesäkuuta hänelle kerrottiin puhelimessa, että valitus oli hylätty ja hänen tulisi
ilmoittautua aloittaakseen uuden arestirangaistuksen suorittamisen. Silvio Walther ilmoittautui kuitenkin vasta 18. heinäkuuta ja pidätettiin välittömästi.

Komentaja kertoi hänelle, että vaatii myös viidettä kurinpidollista arestirangaistusta.

Saksan armeijan yleinen käytäntö on langettaa totaalikieltäytyjille kurinpidollisia arestirangaistuksia aina 63 päivään saakka - jossain tapauksissa jopa 84 päivään - ennen kuin tapaus siirretään rikosoikeusjärjestelmän käsiteltäväksi, joka voi teoriassa langettaa jopa viiden vuoden vankeusrangaistuksen. Käytännössä vankeustuomiot ovat kuitenkin olleet harvinaisia viime vuosina, ja useimmille totaalikieltäytyjille on annettu ehdollisia tuomioita tai sakkoja.

Toistuvat arestirangaistukset totaalikieltäytyjille ovat kyseenalainen käytäntö. Kurinpitoarestin virallinen tarkoitus on saada kyseinen henkilö muuttamaan käytöstään - sitä ei ole tarkoitettu rangaistukseksi. Sitä ei siis tulisi sääntöjen mukaan käyttää silloin, kun arestiin määrättävän ei voi olettaa muuttavan käyttäytymistään. Ei tunneta yhtään tapausta, jossa totaalikieltäytyjä on muuttanut mieltään kurinpitorangaistuksen seurauksena. Aresti on siis rangaistus ja sellaisena laiton.

Silvio Waltherille voi lähettää tukiviestejä osoitteeseen:

Silvio Walther,
5./Gebirgsfernmeldebataillon 210
Artilleriekaserne
Nonner Strasse 23-27
83435 Bad Reichenhall
Germany