Korkein oikeus kumosi siviilipalvelusmiehen kaksoisrangaistuksen

Tiedotusvälineille 27.1.2006 klo 16.00
Julkaisuvapaa


AKL vaatii selvitystä oikeusturvasta

Korkein oikeus on kumonnut Loviisan käräjäoikeuden ja Helsingin hovioikeuden siviilipalvelusmiehelle antaman ehdottoman vankeusrangaistuksen. Siviilipalveluskeskus oli ensin antanut miehelle kurinpitorangaistuksen ja teki sitten samasta teosta rikosilmoituksen siviilipalvelusrikoksesta.

Aseistakieltäytytyjäliiton lakiasiainsihteerin, vastaajan avustajana KKO:ssa toimineen Juha Keltin mielestä tapaus kuvaa hyvin siviilipalvelusmiesten oikeusturvan tilaa. "Kysymys oli kaksinkertaisesta rankaisemisesta, mikä on länsimaisten oikeusperiaatteiden kannalta varsin kyseenalaista", Keltti huomauttaa. Keltin mielestä siviilipalvelusmiesten oikeusturva on tätä nykyä huonolla tolalla.

"Siviilipalvelusrikosasioita tulee vuosittain jo kymmenittäin tuomioistuimiin siksi, että miehiä ei ole ajoissa vapautettu palvelusvelvollisuudesta, kun siviilipalvelusviranomainen ei tunnista tai tunnusta miehen terveysongelmia. Palveluspaikoissa ei usein myöskään tiedetä, kuka on siviilipalveluslain mukaan siviilipalvelusmiesten kurinpitoesimies", Keltti toteaa.

Keltin mukaan toisaalta lukuisia miehiä poistetaan palveluksesta väärin perustein: "Vähän aikaa sitten vapautettiin siviilipalvelusmies kolmeksi vuodeksi palvelusvelvollisuudesta vaikkei riittäviä terveydellisiä syitä ollut. Näin tehdään usein niille joista syystä tai toisesta halutaan eroon. Tässä tapauksessa erikoista oli se, että miestä ei vapautettu lääkärinlausunnon perusteella, kuten lainsäädäntö edellyttää. Hallinto-oikeus totesi asiakirjojen perusteella, että lausunnon oli antanut siviilipalveluskeskuksen johtaja, joka oli sitten vapauttanut miehen oman lausuntonsa nojalla."

Aseistakieltäytyjäliiton keräämien tietojen mukaan miehiä poistetaan myös henkilökohtaiselle syylomalle hakemaan palveluspaikkaa, mikä ei ole lain mukainen peruste. Myös kynnys rikosilmoituksen tekemiseen on matala.

"Siviilipalveluskeskuksessa kurinpitorangaistuksesta on tullut rikosilmoituksen esitoimenpide", Keltti arvioi. "Tämä johtaa siihen, että toistuneesta pienestä rikkomuksesta rangaistaan ehdottomalla vankeudella. KKO:n ratkaisemassa tapauksessa vain rikosilmoitusinto meni liian pitkälle", Keltti huomauttaa.

Aseistakieltäytyjäliitto vaatii siviilipalvelusmiesten oikeusturvaongelmista puolueetonta tutkimusta uudistusten pohjaksi. "Oikeusturva-asiat tulevat väistämättä painokkaasti esille siviilipalveluslainsäädännön uudistamista pohtivassa työryhmässä", työryhmän jäseniin lukeutuva Keltti arvioi.

Lisätietoja: Juha Keltti, 040-5638731