Totaalikieltäytyjille vapauttavia päätöksiä käräjäoikeudessa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tämän viikon tiistaina vapauttavan päätöksen kahdeksalle totaalikieltäyjälle. Kaikkia heitä syytettiin siviilipalvelusrikoksesta. Kaikki vapauttaneen päätöksen saaneet olivat kieltäytyneet ennen Jehovan todistajat asevelvollisuuspalveluksesta vapauttaneet lain kumoamista tämän vuoden maaliskuun lopussa. Kaikilla vapauttavan tuomion saaneilla oli oikeusavustaja Aseistakieltäytyjäliiton kautta.

Vapauttavien päätösten taustalla on kaksi keskeistä oikeusperiaatteesta. Yhdenvertaisuusperiaatteen johdosta tuomitseminen olisi syrjivää verrattuna Jehovan todistajiin, jotka oli heidän kieltäytyessään vapautettu asevelvollisuuspalveluksesta. Tekohetken lain periaate taas tarkoittaa sitä, että tuomioistuin tekee ratkaisunsa kieltäytymisen aikaan vallinneen lainsäädännön perusteella, vaikka Jehovan todistajien vapautuslaki onkin nyttemmin kumottu.

Kuitenkin yhden tiistaina tuomioistuimen edessä olleen totaalikieltäytyjän kohdalla kieltäytyminen luettiin syyksi. Hän oli lähettänyt kieltäytymisilmoituksensa ennen vapautuslain kumoamista, mutta se saapui asian käsittelevälle vasta vapautuslain kumoamisen jälkeen. Ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen.

Yli sata viime vuonna ja tämän vuoden alkukuukausina kieltäytynyttä totaalikieltäytyjää on saanut tai erittäin suurella todennäköisyydellä tulee samaan vapauttavan tuomion. Vapautuslain kumoamisen jälkeen kieltäytyneiden kohdalla langettavat tuomiot taas todennäköisesti jatkuvat.

Tämä on vastoin YK:n ihmisoikeuselinten kantaa. YK:n ihmisoikeusneuvosto on kehottanut Suomea luopumaan totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista. Ihmisoikeuskomitea puolestaan on kehottanut Suomea laajentamaan Jehovan todistajien vapautusmenettelyä sen kumoamisen sijasta. Ihmisoikeuskomitea käsittelee Suomen aseistakieltäytyjien tilannetta Suomen ihmisoikeustilannetta koskevan maaraportin käsittelyn yhteydessä ensi vuonna.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että Suomen tulee noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan ja luopua totaalikieltäytyjien rankaisemisesta välittömästi.