Tamperelaiselle aktivistille ehdoton tuomio käräjillä

Tiedotusvälineille 31.8.2015 klo 9.00

Tamperelainen aktivisti Visa Savolainen tuomittiin perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa 173 vuorokauden rangaistukseen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. 21-vuotias Savolainen on vastikään toiminut Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtajana.

Savolainen kieltäytyy aseista protestiksi kansainväliselle aseiden kilpavarustelulle ja kasvavalle nationalismille. Omalla toiminnallaan Savolainen ei halunnut tukea vanhanaikaista ja syrjivää rakennetta.

"Sen lisäksi, että asevelvollisuusjärjestelmä luo instutionalisoitua väkivaltaa, sillä on keskeinen rooli kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän ylläpitämisessä ja uusintamisessa. Ainoastaan juridisesti miehiin kohdistettu kontrolli levittää kuvaa kahdesta toiselleen luontaisesti vastakkaisesta sukupuolesta, joiden tehtävät yhteiskunnassa ovat automaattisesti erilaiset", Savolainen perustelee kieltäytymistään.

Totaalikieltäytyjien vankeusrangaistukset ovat yksi esimerkki asevelvollisuuden aiheuttamista ongelmista. Vaikka sodanaikaisen reservin pienentämisen myötä ajatus kaikkien asevelvollisuusikäisten miesten kouluttamisesta on tullut turhaksi, asevelvollisuutta halutaan yhä sanktioida langettamalla ihmisoikeuksia rikkovia ehdottomia vapausrangaistuksia.

Asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa nykyisellään lähes nelinkertaisen määrän reserviläisiä kuin armeijan mukaan olisi tarpeen: reservissä on 900 tuhatta sotilasta, vaikka sodanaikainen tarve Suomen aseelliseen puolustamiseen on vain 230 tuhatta.

"On hullunkurista, että tilanteessa, jossa koulutuksesta ja peruspalveluista leikataan, mällätään rahaa satojen tuhansien nuorten vastentahtoiseen kouluttamiseen. Sen lisäksi, että nuorten kouluttaminen, kontrollointi ja rankaiseminen maksavat, on kansantaloudellisesti tehotonta pakottaa parhaassa työ- ja opiskeluiässä olevat nuoret vuodeksi armeijaan tai siviilipalvelukseen", Savolainen jatkaa.

Savolainen on yksi noin 40-50 nuoresta suomalaisesti miehestä, jotka tuomitaan vuosittain vapausrangaistukseen asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palveluksesta kieltäytymisen johdosta. Määrä on ollut kasvusuunnassa viime vuosina. Valtaosa totaalikieltäytyjistä saa nykyään valvontarangaistuksen, mutta myös vankilatuomiot ovat edelleen mahdollisia. Savolaisen tuomio toimeenpannaan valvontarangaistuksena.

Yhdistyneiden kansankuntien ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen vaatinut Suomea laajentamaan Jehovan todistajille myönnetyn erityiskohtelun koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä, koska nykyinen tilanne rikkoo yhdenvertaisuutta. Jehovan todistajat on vapautettu palveluksesta rauhan aikana. Toistaiseksi Suomen valtio ei ole kuitenkaan tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi.

Aseistakieltäytyjäliitto vetoaa päättäjiiin totaalikieltäytyjien vapausrangaistusten välittömäksi lakkauttamiseksi sekä peräänkuuluttaa koko asevelvollisuusjärjestelmän pikaista uudelleenarviontia. Aikansa elänyt asevelvollisuus on häpeällinen Suomelle paitsi ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta myös kansakunnan taloudellisten resurssien tuhlaamisen vuoksi.