Kutsuntakirjeessä kerrotaan nyt aseistakieltäytymisestä

Aseistakieltäytyjäliiton vuosikymmeniä jatkunut jokasyksyinen kutsuntakampanja on ottanut tänä vuonna Pohjois-Karjalan kokeilualueeksi.

Liitto on ensimmäistä kertaa lähettänyt kaikille Pohjois-Karjalan kutsuntavelvollisille – vuonna 1997 syntyneille miespuolisille henkilöille - postitse infopaketin, jossa esitellään asepalveluksen vaihtoehtoja.

Pilottiprojektin tarkoituksena on kartoittaa, millä tavalla jo ennen kutsuntoja saatu asiallinen tieto vaikuttaa siviilipalveluksen valitsevien, vapautuksen hankkivien ja totaalikieltäytyjien määrään.

Muualla maaassa Aseistakieltäytyjäliitto toteuttaa kampanjaa edellisten vuosien tapaan jakamalla kutsunta-aamuina tietoa kutsuntapaikkojen edessä. Liiton arvion mukaan kampanja tavoittaa noin viidesosan kutsuntaikäisistä. Vapaaehtoisiin lennäkin jakajiin perustuvaa kampanjaa toteutetaan suurimmissa kaupungeissa sekä useissa muissa kunnissa.

Kutsuntakampanja järjestettiin ensimmäisen kerran jo 1960-luvulla. Tiedon jakaminen kutsuntoihin meneville on yhä yhtä tarpeellista kuin se oli viisi vuosikymmentä sitten, sillä asepalveluksen vaihtoehdoista ei edelleenkään kutsunnoissa välttämättä edes mainita. Lain mukaan viranomaiset ovat kuitenkin velvollisia antamaan kutsuntoihin saapuville "riittävät tiedot" siviilipalveluksesta. Tiedotusvelvollisuus on säädetty siviilipalveluslaissa.

Silti kutsuntojen järjestämisestä vastaava puolustusvoimat ei tänäkään päivänä jaa kutsunnoissa tietoa tasavertaisesti, vaan pyrkii tilaisuuksissaan kursailematta mainostamaan asepalvelusta armeijassa. Siviilipalveluslaissa asetetun tiedotusvelvollisuuden lisäksi Aseistakieltäytyjäliitto haluaa muistuttaa viranomaisia perustuslakiin kirjatusta hyvän hallintotavan vaatimuksesta, joka edellyttäisi heiltä kattavampaa tiedotusta asepalveluksen vaihtoehdoista. Puutteellisen tiedotuksen voi katsoa rikkovan myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädettyä lakia. Lain 20. pykälässä säädetään, että viranomaisten on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa.

Lisätietoja: Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihteeri Kaj Raninen 040-8362786 ja lakiasiansihteeri Juha Keltti 044-9508520