Britannia: aseistakieltäytyjä Michael Lyonsille seitsemän kuukautta vankeutta

Portsmouthin sotilastuomioistuin tuomitsi brittiläisen aseistakieltäytyjän Michael Lyonsin tänään seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen kaksi päivää kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen. Hänen puolestaan voi lähettää vastalauseviestin Iso-Britannian puolustusministerille Liam Foxille täältä.

Lyons liittyi Britannian laivastoon lääkintämiehenä vuonna 2005. Toukokuussa 2010 hänelle ilmoitettiin, että hänet lähetetään Afganistaniin myöhemmin samana vuonna. Pian tämän jälkeen hän haki vapautusta aseistakieltäytymisen johdosta, koska hänelle oli kehittynyt vakaumus Afganistanin sotaan osallistumista erityisesti ja sotaan osallistumista yleisesti vastaan.

Hakemusprosessin aikana hän jatkoi palvelusta ja hänet lähetettiin taistelulääkinnän jatkokurssille osana valmistautumista Afganistanin komennukseen. Syyskuun puolivälissä 2010 hänelle ilmoitettiin, että aseistakieltäytymishakemus oli hylätty, vaikka hänen joukko-osastonsa komentaja oli puoltanut sitä. Hän valmisteli valitusta aseistakieltäytymisasioita käsittelevälle neuvoa-antavalle komitealle (Advisory Committee on Conscientious Objection, ACCO), mutta samalla hänet lähetettiin kiväärinkäytön jatkokurssilla, joka oli myös osa Afganistanin komennukseen valmistautumista.

Siellä hänelle annettiin käsky "ottaa ase ja aloittaa kivääriharjoitukset" kurssin ensimmäisenä päivänä, 20.9.2010. Hän kieltäytyi käskystä selittäen olevansa aseistakieltäytyjä ja kertoi, ettei voi noudattaa määräystä eettisten ja moraalisten käsitystensä johdosta. Hän pyysi, että hänelle palautetaan taisteluihin osallistumattoman status.

Michael Lyons oli osallistunut aseharjoituksiin aikaisemmin vuonna 2006, muttei sen jälkeen. Geneven sopimuksen mukaan lääkintämiehet eivät ole taisteluun osallistuvia ja voivat käyttää asetta vain itsepuolustukseen ja potilaidensa suojelemiseen.

Sotilastuomioistuimen käsittelyn aikana tuli ilmeiseksi, että määräyksen osallistua kivääriharjoitukseen antanut upseeri oli epävarma, miten Lyonsin kieltäytymiseen tulisi suhtautua ja tarvitsi neuvoja. Alunperin hän oli taipuvainen palauttamaan Lyonsin yksikköönsä, mutta saatuaan neuvon/ohjeen/määräyksen hän määräsi sotilaspoliisiupseerin läsnäollessa Lyonsin uudelleen ottamaan aseen ja osallistumaan harjoitukseen. Lyons kieltäytyi jälleen kohteliaasti ja lähetettiin sen jälkeen takaisin yksikköönsä.

Neuvoa-antava komitea käsitteli Lyonsin vetoomuksen joulukuussa 2010, ja päätti suosittaa puolustusministeri Liam Foxille alkuperäisessä päätöksessä pysymistä ja Lyonsin aseistakieltäytymishakemuksen hylkäämistä. Tähän päivään mennessä - yli kuuden kuukauden aikana - Michael Lyonsia ei ole virallisesti informoitu tästä päätöksestä.

Lyonsin mukaan määräys osallistua aseharjoituksiin oli laiton, koska hänen vetoomuksensa aseistakieltäytymishakemuksen hylkäämisestä oli yhä käsittelyssä, ja hänet olisi tullut sijoittaa muihin kuin taistelutehtäviin. Sotilastuomioistuin kuitenkin totesi hänet syylliseksi tottelemattomuuteen laillista käskyä vastaan ja tuomitsi hänet seitsemäksi kuukaudeksi vankeuteen.