Aseistakieltäytyjä pakkovärvätty armeijaan Kolumbiassa - lähetä vastalauseviesti!

Kolumbialainen järjestö Red Juvenil de Medellin kertoo, että aseistakieltäytyjä Juan Diego Agudelo on pakkovärvätty armeijaan. Hänen puolestaan voi lähettää espanjankielisen vastalauseviestin Kolumbian puolustusministerille ja kyseisen alueen värväystoiminnan johtajalle.

Juan Diego Agudelo on kotoisin Andesin kunnasta, muutaman tunnin matkan päästä Medellinistä. Hän työskentelee maatilalla auttaakseen vanhempiaan ja kahta pikkusiskoaan: hänen päivätyöläisenä työskentelevän isänsä tulot eivät riitä elättämään koko perhettä. 5.9.2010 hän oli käymässä kaupassa, kun sotilaat tulivat paikalle ja vaativat häntä esittämään paperinsa. Hänen kerrottuaan ettei hänellä ole todistusta sotilaspalvelusta, hänet työnnettiin kuorma-autoon ja vietiin 4. prikaatin 11. pataljoonaan. Hänen henkiöllisyystodistuksensa otettiin pois, eikä sitä ole palautettu hänelle.

Juan Diego Agudelo kertoo:

“Siitä päivästä alkaen olen ollut tukikohdassa vastoin tahtoani, sillä en halua suorittaa pakollisista sotilaspalvelusta. Ensisijaisesti siksi, koska moraaliset periaatteeni eivät salli minun osallistua sotaan enkä näin ollen halua olla osa mitään armeijaa tai asejoukkoa. Ja toiseksi siksi, koska ensimmäinen prioriteettini on perheeni, joka tarvitsee työtäni sekä perheeni taloudellisten vaikeuksien takia kesken jääneiden lukio-opintojen jatkaminen."

Päivää sen jälkeen kun Agudelo oli allekirjoittanut aseistakieltäytymisjulistuksensa, pataljoonan sotilaat kysyivät, ketkä asevelvollisista eivät halua olla armeijassa. Agudelo vastasi ettei halua olla armeijassa, koska ei hyväksy sotaa. Sotilaat nauroivat, pilkkasivat häntä ja vastasivat, etteivät todellakaan ole päästämässä häntä pois.

Juan Diego Agudelon värvääminen on vastoin sekä Kolumbian lainsäädäntöä että kansainvälistä lakia. Kolumbian lain mukaan kaikkien 18 vuotta täyttäneiden tulee "selvittää asevelvollisuustilanteensa", mutta sen laiminlyömisestä voidaan langettaa vain sakkoja. Laissa ei myöskään mainita, että värväytymisen laiminlyöneitä voitaisiin pakkovärvätä normaalista menettelystä poikkeavalla tavalla. YK:n mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevä työryhmä taas on julistanut Kolumbiaa koskevassa lausunnossaan 8/2008, että ratsioiden avulla tehtävä pakkovärväys ja aseistakieltäytyjien värvääminen on "mielivaltaista pidättämistä".

Kolumbian perustuslakituomioistuin on lisäksi tehnyt päätöksen, jonka mukaan aseistakieltäytymisoikeus sisältyy Kolumbian perustuslakiin. Tuomioistuin korosti, että aseistakieltäytymisoikeus on välittömästi sovellettavissa, vaikkei sitä säätelevää lainsäädäntöä olekaan olemassa, ja aseistakieltäytyjille voitaisiin antaa suojeluskirjeet värväystä vastaan.