Aseistakieltäytyminen

Myönteinen vaihtoehto: sivari, totaali, reservi

Perustietoa siviilipalveluksesta

Siviilipalvelus on ollut Suomessa lain takaama vaihtoehto jo vuodesta 1931. Viime aikoina sivariin on hakeutunut vuosittain keskimäärin noin 2000 nuorta.

Sivarikeskus

Perustietoa totaalikieltäytymisestä

(Päivitys 1.1.2020) Helsingin hovioikeus antoi 23.2.2018 ratkaisun, jonka mukaan totaalikieltäytyjien tuomitseminen on syrjivää palvelusvelvollisuudesta rauhan aikana vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Marraskuussa 2018 Korkein oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa tapauksesta, joten vapauttava ratkaisu jää pysyväksi. Käytännössä ratkaisu keskeytti vakaumuksellisten totaalikieltäytyjien vapausrangaistukset.

Jehovan todistajien vapautuslain kumoava laki tuli voimaan 1.4.2019. Ennen vapautuslain kumoamista kieltäytyneiden tulisi kuitenkin tekohetken lain periaatte nojalla saada vapauttava tuomio, vaikka tuomioistuinkäsittely järjestettäisiinkin vasta  vapautuslain kumoamisen jälkeen. Ensimmäisissä vapautuslain kumoamisen jälkeisissä oikeudenkäynneissä 11.4. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoikin vapauttavan tuomion. Linja on myöhemmin vakiintunut ja 13.8. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti jättää syytteen tutkimatta tapauksessa, jossa kertalleen vapauttavan tuomion saanut totaalikieltäytyjä oli kutsuttu uudelleen palvelukseen siviilipalveluslain perusteella. Käytännössä tämän tulee tarkoittaa sitä, että toista sataa viime vuonna ja tämän vuoden alkukuukausina kieltätynyttä totaalia saa vapauttavan tuomion, eikä uusia tuomioita langeteta.

Lopullinen varmuus tästä saadaan sitten, kun ensimmäisen Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen jälkeen toisen kerran kieltäytynyt joutuun tuomioistuimen eteen. Tämä tapahtuu tammikuussa 2020.

Vapautuslain kumoamisen jälkeen kieltäytyneet tuomitaan vanhaan malliin ja ensimmäiset rangaistukset on jo langetettu syksyllä 2019. Lisätietoja asiasta löydät täältä.

** Toivomme, että mikäli olet kieltäytymässä, ilmoita siitä myös Aseistakieltäytyjäliitolle! On tärkeää, että muutkin kuin tuomitsemiseen osallistuvat viranomaiset pysyvät tietoisina totaalikieltäytyjien määrästä ja motiiveista. **

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa kieltäytymistä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palvelusta, myös sivarista. Osa totaalikieltäytyjistä protestoi teollaan koko asevelvollisuusjärjestelmää vastaan, eikä suostuisi suorittamaan siviilipalvelusta missään olosuhteissa. Osa taas protestoi ensisijaisesti siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtia vastaan. Tällä hetkellä totaalikieltäytyjiä on vuosittain 35-55.

AKL:n kutsuntakampanja, Antimilitaristinen torvisoittokunta

Perustietoa reservinkieltäytymisestä

Armeijan käynyt voi kieltäytyä reservistä hakeutumalla täydennyspalvelukseen. Hakeminen tapahtuu täyttämällä täydennyspalvelushakemus (sama kaavake, jolla haetaan myös siviilipalvelukseen) ja toimittamalla se armeijan aluetoimistoon tai Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Paperilla hakemuslomakkeita on saatavilla näiden lisäksi Aseistakieltäytyjäliitosta

Hakemuksen voi jättää koska vain varusmiespalveluksen jälkeen, myös kertausharjoitusmääräyksen saamisen jälkeen ja vielä itse harjoitusten aikanakin. Se hyväksytään automaattisesti, joten käytännössä kyseessä on ilmoitus.

 

Perustietoa osittaiskieltäytymisestä

Osittaiskieltäytyminen tarkoittaa totaalikieltäytyjäksi ryhtymistä kesken palveluksen. Useimmat osittaiskieltäytyjät protestoivat teollaan siviilipalveluksen epäkohtia vastaan, esimerkiksi rangaistuksenomaista palvelusaikaa ja/tai siviilipalvelusjärjestelmän käytännöllisiä ongelmia.

Osittaiskieltäytyminen tehdään helpoimmin jättämällä kirjallinen kieltäytymisilmoitus palveluspaikkaan, jonka jälkeen Lapinjärven siviilipalveluskeskus tekee rikosilmoituksen.

Mielipidevangin opas (päivitetty)

Alla on Mielipidevangin oppaan seitsemäs painos. Se on julkaistu alunperin elokuussa 2011 ja sitä on päivitetty useaan otteeseen vuosien 2012-19 aikana.

Huom. 23.2.2018 (päivitetty 17.3., 14.8. ja 14.10.2019):

Yhdistele sisältöä