Kieltäytyminen kerrallaanSuomeen perustettiin vuoden 2018 alussa uusi liitto ajamaan työstäkieltäytyjien etua. Työstäkieltäytyjäliiton toimijat suostuivat vastaamaan kollektiivisesti muutamaan esittämäämme kysymykseen.


Mikä Työstäkieltäytyjäliitto on ja miksi se on perustettu?

Palkkatyö on rikos ihmiskuntaa vastaan. Työstäkieltäytyjäliitto on päättänyt olla tukematta minkäänlaista toisen palveluksessa tehtävää työtä ja kamppailla palkkatyön kaikkien syiden poistamiseksi.

Työstäkieltäytyjäliitto on pyrkimys löytää ystäviä, joiden kanssa asettua ihmisten suurta enemmistöä orjuuttamaan pyrkivää tuhokoneistoa vastaan.

Työstäkieltäytyjäliitto on tunne, joka mahdollistaa yksilöllistävän, syyllistävän, tikun nokkaan laittavan, porvarillistavan, ahdistavan ja ankeuttavan vallan vastaisen taistelun havaitsemisen.

Työstäkieltäytyjäliitto on ikkuna, josta näemme maailman mahdollisena, runsaana, autonomisena, kollektiivisena, kauniina ja säilyttämisen arvoisena.

Työstäkieltäytyjäliitto perustettiin, koska se oli perustettava. Meidän on sanottava iloinen ei vallitsevalle riistolle ja sorrolle ennen kuin hahmotamme sen, mille haluamme sanoa kyllä.

Haluamme kieltäytyä työstä, koska työ tuhoaa ihmissuhteemme, maailmasuhteemme ja eläinsuhteemme. Haluamme kieltäytyä työstä, koska meillä on parempaakin tekemistä. Haluamme kieltäytyä työstä, koska ymmärrämme, että ainutkertaisen elämämme aikana voimme tehdä mitä hyvänsä. Haluamme kieltäytyä työstä hetki hetkeltä päättäväisemmin ja hetki hetkeltä suurempana joukkona.

Onko työstäkieltäytyminen edennyt Suomessa vuoden 2018 aikana?

Työstäkieltäytymisessä otettiin pieni taka-askel, kun aktiivimalli tuli voimaan. Samalla työstäkieltäytymisessä on edistytty, sillä vuoden aikana on tullut entistä hyväksyttävämmäksi myöntää, että kieltäytyy töistä. Työstäkieltäytyjäliitto on saanut suuren määrän myönteisiä ja kiinnostuneita yhteydenottoja työstäkieltäytyjiltä eri puolilta maata.

Onko TKL:n toimintaan ja neuvontaan hakeutuvien henkilöiden työstäkieltäytymisen taustalla useammin aatteelliset vai käytännölliset syyt?

TKL:n provokatiivisen luonteen ansiosta ympärillä pyörivillä ihmisillä motiivi toimintaan juontuu yleensä sekä poliittis-teoreettisista että käytännöllisistä tekijöistä. Vaihtelua löytyy kuitenkin toimijoidemme keskuudessa siitä, kumpi on ollut alkusysäyksenä. Tämä johtunee kunkin lähtökohdista. Painotammekin työstäkieltäytymisen olevan mahdollista kenelle tahansa taustasta riippumatta.

Mikä on työstäkieltäytyjien lainsäädännöllinen asema tällä hetkellä?

Nykylainsäädäntö asettaa työstäkieltäytyjät hyvin eriarvoiseen asemaan. Nykysysteemissä toimeentulo on sidoksissa esim. perhetaustaan, luokka-asemaan, sukupuoleen, kansallisuuteen, ikään ja kykyyn huijata muilta tai esim. Kelalta rahaa. Tämä on mielestämme väärin, sillä kenenkään ei pitäisi joutua stressaamaan olemassa olemisen materiaalisista edellytyksistä. Siksi vaadimme kunnollista perustuloa.

Oliko Aseistakieltäytyjäliiton nimi mielessänne liittoa perustaessanne? Onko työstäkieltäytyjillä mielestänne yhteisiä intressejä aseistakieltäytyjien kanssa?

Kyllä oli ja ehdottomasti on. Palkkatyö on ase ihmisiä, muita eläimiä ja luontoa vastaan. Se pyrkii anastamaan kaikin mahdollisin keinoin elinvoimaa kaikesta elävästä. Palkkatyö tuo sodan kuten sadepilvi tuo myrskyn. Toisen palveluksessa tehtävän alistetun työn aggressiivisin muoto näyttäytyy sodassa. Aseistakieltäytyjät ovat tehneet esimerkillistä työtä kapitalistisen tuotantotavan väkivaltaisimpien muotojen vastaisessa työssä. Nyt on aika laajentaa kamppailua asein käytävästä sodasta jokapäiväistä rakenteellista väkivaltaa vastaan.

Mitä haluaisitte sanoa Antimilitaristin lukijalle, joka harkitsee työn vastaanottamista?

Kehotamme harkitsemaan vakavasti. Onko tilanne todella niin paha, että on sorruttava palkkatyöhön? Onko kaikki muut keinot käytetty? Jos palkkatyö näyttää väistämättömältä (näitäkin tilanteita on), on pestivaihtoehtoja mietittävä huolella: minkälaisessa paikassa työnteon negatiiviset seuraukset pystytään minimoimaan?

Kun aseisiin perustuva turvallisuuskäsitys ja palkkatyö-yhteiskunta ovat päätyneet historian romukoppaan, mistä meidän pitäisi seuraavaksi kieltäytyä?

Tähtäämme kapitalismin lopettamiseen kieltäytyminen kerrallaan.

AKU KERVINEN