Vapautuslain laajentaminen ainoa ratkaisu

Jehovan todistajat asevelvollisuuspalveluksesta vapauttavan lain tulevaisuudesta on keskusteltu kevään mittaan. Helsingin hovioikeuden helmikuisen ratkaisun jälkeen puolustusministeriö asetti pelkästään puolustushallinnon edustajista koostuvan työryhmän, jonka tarkoitus on selvittää asiaa ja laatia esitys sen korjaamiseksi. Työryhmän on tarkoitus antaa muistionsa kesäkuun lopulla. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että ainoa mahdollisuus on vapautuslain laajentaminen. Sen kumoaminen pahentaisi ongelmaa sen ratkaisemisen sijaan.

Toisin kuin suomalaisen julkisen keskustelun perusteella voisi kuvitella, Jehovan todistajien vapautuslain muodostama ongelma ei liity pelkästään yhdenvertaisuuteen, vaan ennen muuta toiseen perusoikeuteen: ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on kiinnittänyt asiaan huomiota useaan otteeseen jo 1990-luvulta alkaen. Se on viimeksi vuonna 2013 laatinut Suomea ratkaisemaan tilanteen nimenomaan laajentamalla vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia. Vaatimus perustuu Suomea sitovaan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, jonka tulkintavalta komitealla on. YK:n ihmisoikeusneuvosto on puolestaan kesällä 2017 kehottanut Suomea vapauttamaan vangitut aseistakieltäytyjät.

Kysymys on siitä, että YK:n ihmisoikeuselimet pitävät aseistakieltäytymistä hyväksyttävänä ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden käyttämisenä. Vapausrangaistusten langettaminen sen johdosta ei siis ole hyväksyttävää ja tulkitaan "mielivaltaiseksi vapaudenriistoksi". Vapautuslain kumoaminen merkitsisi siis näiden perusoikeuksien rajoittamista.

Suomi on ainoa Euroopan Unionin jäsenmaa, joka edelleen tuomitsee aseistakieltäytyjiä säännöllisesti pitkiin ehdottomiin vapausrangaistuksiin. Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen johtaisi erittäin todennäköisesti totaalikieltäytyjien määrän lisääntymiseen, sillä oletettavasti ainakin osa Jehovan todistajista päätyisi edelleen palveluksesta kieltäytymiseen. Aseistakieltäytyjäliiton tiedossa on eri syistä vapautuslain ulkopuolelle jääneitä Jehovan todistajia, jotka ovat edelleen valinneet totaalikieltäytymisen. Suomen tulee ottaa ihmisoikeusvelvoitteensa vakavasti ja etsiä Jehovan todistajien vapautuslakiin Suomen ihmisoikeusvelvoitteita kunnioittavaa ratkaisua. Käytännössä tämä edellyttää vapautuslain laajentamista ja vakaumuksellisten aseistakieltäytyjien vapausrangaistusten lopettamista.