Pasifisti, joka leimattiin ekstremistiksi

Venäjän asevoimien päivänä Alternativa prizyvu osoitti mieltään julistaen, että todellisia sankareita ovat palomiehet, opettajat ja lääkärit - eivät sotilaat. Konstantin Golava vasemmalla. Kuva: Irina Nechaeva

Samaran alueella kaukana Venäjän suurkaupunkien avoimemmasta ilmapiiristä Konstantin Golava taisteli oikeudestaan kieltäytyä aseista ja oikeudestaan olla oma itsensä. 26-vuotias ihmisoikeusaktivisti kertoi tarinansa Antimilitaristille uudessa kodissaan Pohjois-Ruotsissa.

Oikeus kieltäytyä aseista

Toljatista kotoisin olevan Konstantin Golavan aseistakieltäytymispäätös varmistui armeijan mielivaltaisen kohtelun takia. Hänen passinsa takavarikoitiin palveluskelpoisuuden tarkastuksen ajaksi, mutta lääkäri viettikin huoneessaan syntymäpäiväjuhlia eikä ottanut Golavaa vastaan. Tuntien odottamisen jälkeen Golava poistui paikalta, ja perässä seurasivat pilkka- ja uhkaushuudot.

Myöhemmin, kun Golava ja hänen ystävänsä kohtasivat ongelmia siviilipalvelukseen hakeutuessa, he päättivät perustaa tukiryhmän, joka tiedottaa asevelvollisten oikeuksista kieltäytyä aseista ja saada vapautus. Alternativa prizyvu (Vaihtoehtoinen palvelus) -ryhmä antoi toiminta-aikanaan vuosina 2013–2015 oikeusneuvontaa yli 400:lle. Lisäksi se järjesti Toljatissa ja Samarassa keskustelutilaisuuksia ja ihmisoikeuskoulutusta, sekä järjesti antimilitaristisia mielenosoituksia.

Venäjällä on käytössä 21 kuukauden pituinen siviilipalvelus armeijasta vakaumuksensa vuoksi kieltäytyville. Siviilipalveluksesta ei kuitenkaan tiedoteta tarpeeksi, eikä sen luonne ole laajasti tiedossa. Yleinen käytäntö on, että siviilipalvelushakemuksen voi jättää ainoastaan puoli vuotta ennen kutsuntoja. Vapautuksen hankkiminen tai viranomaisten vältteleminen 27-vuotiaaksi ovat yleisimpiä keinoja välttää asepalvelus. Vapautustodistuksen voi myös ostaa korruptoituneelta armeijan henkilöstöltä.

Pasifistiksi tunnustautuvaa Golavaa ei hyväksytty kertaakaan siviilipalvelukseen kolmen vuoden aikana ja hänen matkustusoikeutensa ulkomaille evättiin suorittamattoman palveluksen takia. Viimeisen kerran sivariin hakiessaan hän koki uhkailua vakaumuksentutkinnan yhteydessä, eikä kutsuntalautakunnan puheenjohtaja hyväksynyt Golavan vakaumusta hänen Venäjän sotatoimien vastaisten näkemystensä takia. Viralliseksi syyksi hylkäämiselle kerrottiin siviilipalvelushakemuksen myöhästyminen. Perustuslakituomioistuimen aiemman päätöksen mukaan kuuden kuukauden määräaika sivarihakemuksen jättämiselle ennen kutsuntoja on kuitenkin vain aluetoimistojen käytäntö, eikä se koske palvelusvelvollisia. Golava valitti päätöksestä, ja Toljatin käräjäoikeus totesikin armeijan toimineen laittomasti hylätessään hänen siviilipalvelushakemuksensa.

Vaarallinen pasifismi

Konstantin Golava ei kuitenkaan ehtinyt aloittaa siviilipalvelustaan. Vanhoilliset ja korruptoituneet voimat ottivat Alternativa prizyvu –ryhmän maalitaulukseen ja uhkailivat sen jäseniä. Golavan nettikirjoituksista oli tehty rikosilmoitus, ja toukokuussa 2015 poliisi takavarikoi kotietsinnän yhteydessä hänen ja hänen perheenjäsentensä omaisuutta.

Kirjoitusten perusteella Golavaa vastaan nostettiin ekstremismisyyte vihan lietsonnasta venäläisiä ihmisiä kohtaan. Todisteena tälle käytettiin hänen vuoden takaisia antimilitaristisia ja antinationalistisia VKontakte-päivityksiään, jotka hän kirjoitti tunnepurkauksessa järkytyttyään venäläisten sotatoimista Itä-Ukrainassa ja niiden saamasta laajasta kannatuksesta Venäjällä. Kyseinen eksterimistipykälä on tarkoitettu suojelemaan vähemmistöjä.

Golava kertoo rikosilmoituksen takana olleen Toljatin taloushallinnon puheenjohtaja Sergey Krymtsev, jonka suojeluksessa vapautuspapereilla tehtävä kaupankäynti tapahtuu. Vapautustodistuksen voi ostaa armeijan virkailijoilta noin 60000-120000 ruplalla eli noin 800-1700 eurolla. Alternativa prizyvu -ryhmän tiedotus- ja neuvontatoiminta asepalveluksen laillisesta välttämisestä tuli värväystoimiston pimeän bisneksen tielle.

Oikeudenkäynnin myötä Golavan nimi julkaistiin kansallisessa ekstremistilistassa ja hänen pankkitilinsä jäädytettiin. Tapahtuman saaman julkisuuden takia uhkaukset ja vihapuheet Golavaa kohtaan kasvoivat sietämättömiksi. Alternativa prizyvu -ryhmä joutui lopettamaan julkisen toimintansa. Tällä hetkellä sen jäsenten resurssit kuluvat heidän omien ihmisoikeuksiensa puolustamiseen. Neuvontatyötä jatketaan yksityishenkilöinä.

Jatkuva väkivallan uhka

Antimilitaristisen toiminnan lisäksi Golava teki Samaran alueella myös ympäristö- ja lgbt-aktivismia. Avoimesti seksuaalivähemmistöön kuuluvana yhteiskunnallisena toimijana hän oli jatkuvasti uhkailun ja vihakampanjoinnin kohteena. Jo ennen oikeudenkäyntiä hänestä oli julkaistu internetissä tekaistuja väitteitä, jotka levisivät eri mediossa, ja hänen yhteystietojaan ja kuviaan levitettiin tappokehotuksen saattelemana. Toimintansa takia hänet on pahoinpidelty kolmesti, kidnapattu ja uhattu tappaa pistoolilla päähän painaen. Poliisi ei aloittanut tutkintaa yhdestäkään häneen kohdistuneesta viharikoksesta runsaasta todistusaineistosta huolimatta. Hän myös menetti työnsä aktivisminsa takia.

Golavan vaihtoehdoiksi jäivät vankeus Venäjällä tai maasta pakeneminen. Ihmisoikeusjärjestöt tukivat Golavaa ja nostivat esiin oikeudenkäynnin todellisen luonteen sekä auttoivat häntä pakenemaan Ruotsiin.

Hän saapui Ruotsiin loppukesällä 2015 ja vuotta myöhemmin hänelle myönnettiin turvapaikka. Tällä hetkellä Golava asuu Norrbottenissa, opiskelee ja on kunnalla töissä sekä jatkaa työtään ihmisoikeus- ja ympäristöaktivismin parissa. Aseistakieltäytymiseen liittyviä kysymyksiä tulee hänelle yhä useita viikossa. Myös vihakirjoitukset elävät netissä, mutta ne eivät enää vaikuta Golavaan: “Venäjällä ihmisoikeustyötä tekevät elävät jatkuvasti väkivallan uhan alla. Pelkäsin joka päivä liikkua kotikaupungissani, mutta nyt minulla on kaikki hyvin.”

Golava pohtii militarismin ja sukupuolen yhteyttä ja kertoo, kuinka Venäjällä vallitsee yksipuolinen ja sotaisa mieskuva, johon liittyy myös seksuaalivähemmistöjen hiljentäminen. Maassa tapahtuu muutosta kuitenkin myös ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan. Golava on monelle venäläisnuorelle ensimmäinen avoimesti seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö, johon he ovat yhteydessä - ja joka osoittautuukin ihan tavalliseksi ihmiseksi.

ESA NORESVUO