Trident Ploughshares – Ydinohjukset auroiksi

Artikkelisarjassa esitellään AKL:n sisarjärjestöjen tekemisiä

Trident Ploughshares on suoran, väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden kampanja, jolla pyritään Iso-Britannian ydinasearsenaalin aseistariisuntaan. Kampanjan perusperiaate tulee Raamatusta, Jesajan kirjasta “Niin he takovat miekkansa vantaiksi (auroiksi) ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.”

Nimestään huolimatta kampanja on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Kampanja on osa aurantakoja -filosofiaa, jonka juuret ovat 1970-luvun Yhdysvalloista, katolisen työväenliikkeen parissa. Vuonna 1998 alkanut kampanja on kasvanut vuosien varrella sekä toimintansa laajuudelta että osallistujamäärältään. Kampanjan mukaan ydinaseet ovat itsessään kansainvälisen lainsäädännön vastaisia.

Historia 

Aurantakoja-filosofia syntyi Yhdysvalloissa 1970-luvun lopulla, kun monet katolisessa työväenliikkeessä vaikuttaneet papit ja nunnat alkoivat vastustaa Vietnamin sotaa
yhdessä sekulaarien aktiivien kanssa. Sodan loputtua heidän kampanjointinsa painopisteeksi muodostui kasvava ydinaseuhka. Ensimmäinen suora toiminta tapahtui 2. syyskuuta 1980, kun kahdeksan aktivistia murtautui asetehtaaseen Pennsylvaniassa, rikkoi takomalla kaksi ydinkärkeä ja kaatoi verta tehtaan dokumenttien päälle. Heidät tuomittiin vankeuteen 1.5 - 10 vuodeksi.

Trident Ploughshares -kampanja aloitettiin 2. toukokuuta 1998 ja saman vuoden
elokuussa pidettiin ensimmäiset ydinaseiden vastaiset toimintaleirit Skotlannin Faslanessa ja Coulportissa, jossa sijaitsevat Trident-ohjuksia kuljettavien ydinsukellusveneiden tukikohdat.

Vuoteen 2001 mennessä 175 aktivistia 15 maasta sopi väkivallattoman toiminnan keinoin riisuvansa Iso-Britannian ydinaseista estääkseen ydinaserikosten teon. Nimilista julkistettiin ja lähetettiin hallitukselle kolmen kuukauden välein, kansainvälisten avointen toimintaleirien aikana.

Seuraavina vuosina kampanja levisi ja toimintaa alettiin järjestää myös Englannin Aldermastonissa, Burghfieldissä ja Plymouthissa, joissa sijaitsee ydinasejärjestelmälle tärkeitä laitoksia. Kansainvälisiä toimintaleirejä järjestetään tällä hetkellä useampia vuodessa.

Filosofia ja keinot

Vaikka aurantakoja -filosofian pohja on Raamatussa, se ei ole sitoutunut mihinkään
uskontoon tai poliittiseen liikkeeseen. Aurantakojaliikkeen aktiiveille on yhteistä
asevarustelun ja sotien vastustaminen, sitoutuminen väkivallattomaan toimintaan ja
solidaarisuus köyhiä kohtaan, joiden avustamisesta ydinaseisiin tuhlatut miljardit ovat
poissa. Aurantakoja -filosofiaa noudattavissa liikkeissä järjestetään säännöllisesti
koulutusta itseorganisoituvaan ja väkivallattomaan toimintaan.

Itseorganisoituvan ja väkivallattoman toiminnan alle kuuluu monia erilaisia tekijöitä. Tärkeimpiä ovat sekä sitoutuminen ehdottoman rauhannomaiseen toimintaan että toiminnan antiautoritäärinen luonne. Päätöksenteko liikkeessä perustuu
konsensusmenetelmään.

Käytännön toimintaan ovat kuuluneet aseiden tuhoaminen tehtaissa tai varastoissa,
asetehtaiden ja tukikohtien blokkaaminen, mielenosoitukset, tukikohtiin tunkeutuminen, ydinaseisiin liittyviin aluksiin tunkeutuminen ja mielenosoitusmarssit. Toiminnan tarkoituksena on useimmiten myös toimia julkisesti ja jäädä kiinni, jotta syntyisi julkista keskustelua ydinaseista.

Kampanja käy myös dialogia Iso-Britannian hallituksen ja Englannin kirkon kanssa, saadakseen Iso-Britannian valtion täyttämään kansainväliset velvollisuutensa ja
luopumaan ydinasearsenaalista. Kampanjalla on kasvava tuki kansanedustajien ja myös Englannin kirkon parissa, aina piispoihin asti.

Nykytilanne ja tulevaisuus

Trident Ploughshares -kampanja keskittyy tällä hetkellä ajankohtaiseksi nousseeseen
aiheeseen Iso-Britannian ydinasejärjestelmän uusimisesta. Tämä projekti maksaa
vähintään 100 miljardia puntaa, samaan aikaan kun brittihallitus toteuttaa vastaavaa
leikkauspolitiikkaa kuin Suomessa.

Kampanjan painopiston myös siirtynyt Skotlannissa sijaitsevien ydinsukellusvenetukikohtien liepeiltä ydinaseita ja niiden materiaalia valmistavan Burghfieldin laitoksen ympärille Englannissa.

Aktiiveja liikkeessä on satoja ympäri Iso-Britanniaa ja lisäksi toimintaan osallistuu rauhanaktiiveja parista kymmenestä maasta. Tämä alleviivaa myös sitä, että ydinaseet eivät ole vain sen maan ongelma, jossa niitä sijaitsee tai joka niitä omistaa.  Niiden olemassaolo vaikuttaa kaikkiin maailman ihmisiin.

Trident Ploughshares -kampanja on sitoutunut jatkamaan toimintaansa kansainvälisen rauhanaktiiviyhteisön tuella kunnes Iso-Britannian hallitus luopuu ydinaseista ja sitoutuu noudattamaan ydinaseiden levittämisen vastaista sopimusta.

Antti J. Sipilä

Trident Ploughshares

Trident Ploughshares -kampanja julistettiin alkaneeksi toukokuun 2. pïvänä vuonna
1998. Perustajajärjestöjä oli Englannista, Skotlannista, Belgiasta, Ruotsista ja
Japanista.  Kampanja kouluttaa tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa väkivallattoman
kansalaistottelemattomuuden taktiikan asiantuntijoiksi. Tarkoituksena on ajaa alas
Iso-Britannian sukellusveneisiin pohjautuva ydinasejärjestelmä.

Kampanja on nykyään myös oma järjestönsä, joka on AKL:n sisarjärjestö maailmanlaajuisen kattojärjestön, War Resisters' Internationalin (WRI) kautta.

TP oikeuttaa radikaalin toimintansa Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ)  vuonna 1996
antamaan päätökseen, jossa todetaan ydinaseiden ovan ylipäänsä kansainvälisen
oikeuden mukaanlaittomia ja että ydinasevaltioiden on vihdoin saatettava päätökseen neuvottelut ydinaseriisunnan aikaansaamiseksi.