Totaalioikeudenkäynti – pelkkä muodollisuus?

Vielä viisitoista vuotta sitten totaalioikeudenkäynneissä saattoi olla kamppailun makua: syytetyt käyttivät aatteellisia puheenvuoroja, avustajat selvittivät miksi
rankaiseminen on ristiriidassa syytetyn perus- ja ihmisoikeuksien kanssa. Tukijoukkoja saattoi olla seuraamassa oikeudenkäyntiä ja mielenosoituksiakin järjestettiin oikeustalojen ulkopuolella.

Oikeussali oli rauhoitettu mielenilmauksilta. Kerran päämieheni pelotteli minua ilmoittamalla, että aikoo riisuutua oikeussalissa. Mikkelin käräjäoikeus kuitenkin säästyi tuolta näytökseltä.

Nyt dramatiikkaa ei ole häivääkään. Oikeuteen asti ei tarvitse tulla, koska rangaistus on alle puolen vuoden pituinen ja voidaan tuomita kirjallisessa menettelyssä. Mahdollisuutta käytetään kernaasti hyväksi. Kun ehdottoman vankeusrangaistuksen
asemesta tuomitaan lähes aina valvontarangaistus, tarvetta kamppailla lopputuloksesta ei ehkä niin koeta.

Vastaavasti oikeudenkäyntiavustajaakaan ei useimmiten käytetä, vaikka sen saamisen taloudelliset edellytykset täyttyisivät – ja vaikka sen saamista turvaa oikeusapulain
ohella sotilasoikeudenkäyntilaki ja siviilipalveluslaki, palvelusmuodosta riippuen.

Onko siis oikeudenkäynti pelkkä muodollisuus?

Jos nimike on siviilipalvelusrikos, asian yksityiskohdat kannattaa ehdottomasti tarkastaa lakia tuntevan henkilön kanssa. Jos nimikkeenä on siviilipalveluksesta
kieltäytyminen tai asevelvollisuudesta kieltäytyminen, kannattaa tarkastaa asiat jotka voivat lyhentää rangaistusta – lähinnä virhe palvelusaikalaskelmassa – tai johtaa
siihen, ettei rangaistusta tuomita. Rankaisematta jättämisen tavallisin peruste on palveluskelvottomuus.

Milloin kannattaa olla suostumatta kirjalliseen menettelyyn?

Sitä kannattaa harkita aina, kun haluaa teollaan saada julkisuutta totaalikieltäytyjien vaatimuksille. Hallituksen tekemien säästötoimien tuloksena tuomioistuintilastointi on
lopetettu. Siviilipalvelusjutut käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, josta tietoja saa viiveellä ja nihkeästi. Sotilasrikosasiana käsitellyt asiat saattavat jäädä
Aseistakieltäytyjäliitoltakin vielä helpommin rekisteröimättä, kun niitä on ympäri maan. Jos siis haluat että asiaasi ei ulkopuolella noteerata, käytä kirjallista menettelyä.

Jos syyte voitaisiin perustellusti kiistää kokonaan tai osaksi, voit varmistaa väärän ratkaisun jättämällä kysymättä neuvoa ja hyväksymällä kirjallisen menettelyn.
Korjausta voi yrittää vielä hovioikeudessa, mutta se on jo vaikeampaa.

Jos taas haluat tuoda mahdollisimman hyvin esille kieltäytymisesi perusteet, kannattaa sopia tiedottamisesta AKL:n kanssa. Jos oikeudessa vedotaan juridisiin
seikkoihin, joihin myös perustuslain ja ihmisoikeussopimusten takaaman oikeudet kuuluvat, syytä on myös hankkia avustaja. Siinä autamme.

AKL:n tavoitteena on, että mahdollisimman pian saataisiin jätetyksi ihmisoikeusvalituksia YK:n ihmisoikeuskomitealle. Se on todennut Suomen rikkovan
YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18 ja 26 artiklaa, mutta toistaiseksi vain kommentoidessaan Suomen määräaikaisraportteja – ei
vielä yksittäisen tapauksen perusteella. Myös valitukset muihin ihmisoikeuselimiin kuten Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen ovat mahdollisia.

Etsimme totaaleja, jotka ovat valmiit viemään asiansa ihmisoikeuselimiin, mikä edellyttää kansallisten oikeuskeinojen käyttämistä – siis muutoksenhakua
hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen. Näissä tapauksissa on syytä alusta pitäen tuoda esille kieltäytymisen perusteet ja ihmisoikeusloukkausta koskevat väitteet. Se
onnistuu parhaiten suullisessa käsittelyssä, avustajaa käyttämällä ja tarvittaessa omin sanoin.

Myös valvontarangaistus on vapaudenmenetys. Tuntuu oudolta, että niin moni antaa sen tulla ikään kuin läpihuutojuttuna. Totaalikieltäytyminen voi olla merkityksellinen
teko muillekin kuin tekijälle. Varmaa on, että menestyksekäs ihmisoikeusvalitus vauhdittaisi koko asevelvollisuusjärjestelmämme alasajoa.

Juha Keltti

Totaali, valita tuomiostasi! AKL auttaa sinua maksutta kaikissa oikeusprosessisi vaiheissa.