Sivarit on homoja!


Aseistakieltäytyjien homottelu ei ole kadonnut. Päälleteippaaja oli koristellut siviilialue-tarran uudestaan Helsingissä 2016.

Otsikon vanha, armeijankin vielä jonkin aikaa sitten käyttämä kansankielinen väittämä
asuu vielä syvällä kollektiivisessa tietoisuudessamme. Väittämän tarkoitus oli ja on
leimata sivarit ja yleisesti sivari-sanalla tarkoitetut aseistakieltäytyjät omituisiksi ja
arveluttaviksi yhteiskunnan moraalinormien vastaisiksi miehiksi. Samalla heidän
vakaumuksensakin sai vähättelevän leiman.

Aseistakieltäytyminen ja siihen liittyvä pohdinta etiikasta, moraalista ja yleisestä
turvallisuudesta ei voi olla vain miesten tai miesoletettujen yksinoikeus. Aseistakieltäytyjäliike on osa sukupuolten tasa-arvoa vaativaa liikettä ‒ ja toisinpäin.

Antimilitaristin ja sen edeltäjien Sivari&Totaali- ja Sivari-lehtien arkistoa osoitteessa
antimilitaristi.fi selaamalla voi konkreettisesti huomata monen asian muuttuneen.
Aseistakieltäytyjäliittokaan ei ole enää pitkään aikaan ollut miesten ja miehisyyden
linnake.

Kirjoituksen otsikkohuudahdus voidaankin nykyaikaistaa: Aseistakieltäytyjien joukossa
on sukupuoleltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan moninaisia henkilöitä! Ja mitäpä sitä kieltämäänkään, kyllä meissä on niitä kuuluisia sivarihomojakin, tämänkin
kirjoituksen takana.

Näin on aina ollut ja tulee olemaan ainakin siihen asti, kunnes koko sivari-käsite
painuu historialliseksi kuriositeetiksi asevelvollisuusjärjestelmän lakkaamisen myötä.