Reservinkieltäytyjien vyöry aiheuttanut tilaongelmia sivarikeskukselle

YLE uutisoi lokakuussa, että Lapinjärven sivarikeskuksen toiminnot oltaisiin mahdollisesti siirtämässä Lahteen. Painavimpana syynä siirrolle mainittiin täydennyspalvelusvelvollisten eli siis reservinkieltäytyjien määrän räjähdysmäinen kasvu.

Syksyn mittaan keskuksen siirrosta Lahden Hennalan entisille kasarmeille ehdittiin käydä kissanhännävetoa puoleen ja toiseen. Lopullinen päätös asiassa ollaan tekemässä joulukuun aikana. Vastuullisena ministerinä on perussuomalainen työministeri Jari Lindström.

Lapinjärven kunta on nostanut panoksia ja luvannut rakentaa lisää tilaa Sivarikeskuksen tarpeisiin siirron välttämiseksi. Joukko kansanedustajia on ahkerasti lobannut työministeriä ja onkin todennäköistä, että Sivarikeskus pysyy Lapinjärvellä. Reservinkieltäytyjät päässevät siis tulevaisuudessakin viettämään viikon lepolomansa itäuusmaalaisessa maalaismaisemassa.