Miinalainen saatettiin joukolla vankilaan - ihmisoikeusloukkaus EIT:n arvioitavaksi

Antimilitaristin viime numerossa uutisoitiin 19-vuotiaan Ressun lukiolaisen Risto Miinalaisen 173 päivän vankeustuomiosta. Miinalainen aloitti vankeusrangaistuksensa suorittamisen 4. lokakuuta. Riston tukijat ja ystävät saattoivat hänet tuona aamuna kulkueena jalan Ressun lukiolta Helsingin Sörnäisten vankilaan, josta hänet myöhemmin siirrettiin Suomenlinnan vankilaan.

Risto kieltäytyi ase- ja siviilipalveluksesta vahvan antimilitaristisen ja pasifistisen vakaumuksensa vuoksi sekä protestina asevelvollisuusjärjestelmän epäkohtia vastaan. Siviilipalvelusta hän ei suostu suorittamaan, koska pitää sitä asevelvollisuutta tukevana, aseistakieltäytyjiä rankaisevana järjestelmänä.

Risto toivoo herättävänsä teollaan keskustelua maanpuolustusjärjestelmän uudistustarpeesta: ”Täysi vakaumuspohjainen kieltäytymisoikeus on taattava kaikille, järjestelmän on kohdeltava kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti. Nykyisen järjestelmän kustannus- ja ihmisoikeusongelmat ovat tällä hetkellä tabuja, joiden purkaminen on edellytys järjestelmän kehittymiselle. Faktapohjaista keskustelua haittaa erityisesti asevelvollisuuden pitäminen itseisarvona ja muiden yhteisten arvojen toissijainen asema.”

Risto sai 173 päivän ehdottoman vankeusrangaistuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 20.4.2016. Helsingin hovioikeus päätti 6.7.2016 olla myöntämättä valituslupaa tuomiosta.

Riston päätöksestä on lähdössä valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut aseistakieltäytymisoikeuden kuuluvan uskonnon ja omantunnonvapauden piiriin.
 
”Aseistakieltäytyjien kohtelusta Suomessa on jo muiden Euroopan ihmisoikeuselinten kannanottoja, ja YK:n ihmisoikeuskomitea on toistuvasti vaatinut Suomea ulottamaan Jehovan todistajien erityiskohtelun myös muihin aseistakieltäytyjiin”, Keltti huomauttaa.

Suomalaisen aseistakieltäytyjän tapausta ei ole aiemmin EIT:ssa käsitelty. Mikäli tuomioistuin antaa Suomelle langettavan päätöksen, se velvoittaa Suomea saattamaan lainsäädäntönsä ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden mukaiseksi ja voi tuomita valtion maksamaan Miinalaiselle huomattavan vahingonkorvauksen. Aseistakieltäytyjäliitto katsoo, että viime kädessä ongelmat tulee ratkaista asevelvollisuudesta luopumalla.