Sotaministeriö valmistautuu sotaan

Suomen hallitus esittää Puolustusvoimain komentajalle oikeutta määrätä välittömästi enintään 25000 reserviläistä ”sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen tarkoitettuun kertausharjoitukseen”.

Lausuntokierroksella olevassa lakiesityksessä reserviläisiltä viedään oikeus hakea vapautusta sotilaallisen valmiuden kohottamiseksi tarkoitetusta kertausharjoituksesta. Edes oikaisuvaatimuksen esittäminen kertausharjoitusmääräyksestä ei lykkäisi käskyn toimeenpanoa.

Lakia halutaan myös muuttaa kertausharjoitusten keston osalta. Kertausharjoitusvuorokausien kokonaiskatto poistettaisiin tässä kertausharjoitustyypissä ja sitä nostettaisiin yleisesti. Miehistön kertausharjoitusvuorokausien enimmäisajaksi tulisi 80 päivää, erityistehtäviin koulutettujen 150 päivää ja upseeriston mukaan lukien aliupseerit 200 päivää.

Lakiesityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista todetaan muun muassa: ”Sotilaallisen joustavaan valmiuden kohottamiseen liittyvät kertausharjoitukset koskisivat pääasiassa reserviläisiä, joiden keskimääräinen ikä on 20 - 25 vuotta. Monet tähän ikäryhmään kuuluvista asevelvollisista ei ole vielä vakituisesti työelämässä, minkä vuoksi työmarkkinoille aiheutuvien vaikutusten arvioidaan olevan vähäiset.”

Sotaan lähdettäessä juuri nuorimmat ikäluokat on kautta historian kutsuttu palvelukseen. He ovat halvempia ja ennen kaikkea kuuliaisempia kuin varttuneemmat.