Lapinjärven lepoloma tulee valtiolle kalliiksi

Armeijan reservistä eroavat kutsutaan viideksi päiväksi täydennyspalvelukseen vuoden kuluessa eroamisestaan. Kaikki reservinkieltäytyjät eivät pane pahakseen viikon lepolomaa Lapinjärvellä täyshoidolla.

Täydennyspalveluksesta on yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi maksettava sama päiväraha ja palkka kuin kertausharjoituksiin osallistumisesta. Tämä tekee 63,95 euroa päivää ja kieltäytyjää kohden. Tämän lisäksi ruokabudjetti on 17 euroa jokaiselle päivälle. Selvää rahaa kuluu valtion kassasta siis yhden reservinkieltäytyjän välittömään ylläpitoon yli 400 euroa täydennyspalvelusviikkoa kohden.

Siviilipalveluskeskus hoitaa lisäksi täydennyspalvelusvelvollisten majoituksen, luennoitsijoiden palkat ja muut kulut, tarvittavien tilojen vuokraamisen ja täydennyspalvelukseen saapuvien edestakaiset matkat. Hintalappua näille kuluille ei Siviilipalveluskeskus itsekään kykene arvioimaan.

Useimmissa työehtosopimuksissa on sitä paitsi klausuuli, jonka nojalla työnantaja maksaa työntekijälle valtion maksaman päiväpalkan ja tämän todellisen palkan erotuksen silloin, kun työntekijä osallistuu kertausharjoituksiin tai täydennyspalvelukseen.

Reservinkieltäytyjien rankaisemisen kokonaistaloudellista vaikutusta on siis vaikea arvioida ja se riippuu osaksi reservinkieltäytyjän siviilityön palkasta. Varovaisestikin arvioituna yhden reserviläisen täydennyspalvelus tuottaa 500 -1000 euron kulut. Viime vuonna reservistä kieltäytyi 985 henkilöä. Heidän rankaisemisensa täydennyspalvelusviikolla voi maksaa jopa miljoona euroa.