Antimilitarismi

vrt. militarismi

Women in Black fasismia vastaan

Kansainvälisen naisten päivän julistus Serbiasta

Naisten liike on viettänyt maaliskuun 8.päivää perinteisesti järjestämällä katutapahtumia. Feministinen ja pasifistinen Women in Black -ryhmä on järjestänyt mielenosoituksia Belgradin toreilla nyt kymmenen vuoden ajan.

Tänä vuonna haluamme sanoa, että fasismista on tullut osa jokapäiväistä elämäämme ja selviytymiskeino monille. Väkivaltaan tottuminen on myös fasismia.

Fasismi pukeutuu tuhansiin valepukuihin – keittiöistämme makuuhuoneisiin… koska meille on opetettu, että me olemme aina vähän parempia kuin muut.

Bellamyn utopiassa ei tarvita armeijaa

Edward Bellamy: Vuonna 2000. Suom. Tero Valkonen. Desura 1999. 190 sivua.

Edward Bellamy hahmottelee vuonna 1888 ilmestyneessä kirjassaan ”Vuonna 2000” varsin mielenkiintoisen utopian siitä, miltä Yhdysvallat näyttää vuonna 2000. Vuonna 2000 on ilmestynyt aikaisemmin suomeksi vuonna 1902.

Puolustusvoimat suosituin leikkuskohde

Kesäkuun alussa julkaistun nuorisoasian neuvottelukunnan “nuorisobarometrin” mukaan puolustusmenot olisivat nuorten 15–29 vuotiaiden suomalaisten mielestä ensijainen kohde, mikäli julkisia menoja leikataan. Suomen arvostetuimman instituution budjettiosuudesta olisi valmis tinkimään 87% tutkimusta varten haas­ta­tel­luista nuo­ris­ta. 24%:n mielestä niistä voisi leikata “paljon” ja 46%:n mielestä “jonkin verran”. Tiukimmin nuoret halu­aisi­vat tutki­muksen mukaan pitää kiinni sosiaali- ja terveydenhoitomenoista.

Totaalimanifesti 15.5.1998

Aseisiin perustuva "turvallisuus" ei ole vastaus tärkeimpiin tällä hetkellä ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia - ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, eikä niitä siten voida ratkaista toimimalla itsekkään kansalaisvaltiomallin puitteissa, eikä sen puolesta. Päin vastoin, juuri se on yksi ongelmien keskeisiä syitä ja tilanteen pahentajia.

Jyväri

Jyväri oli 80-luvulla ilmestynyt Jyväskylän seudun siviilipalvelusseura ry:n jäsenlehti.


Yhdistele sisältöä