Totaalikieltäytyjä Daniel Nyman vapaaksi!

Tukimielenosoitus totaalikieltäytyjä Daniel Nymanin puolesta 8.1.2007!

Totaalikieltäytyjä Daniel Nyman on menossa jättämään kieltäytymisilmoituksensa Dragsvikin varuskuntaan maanantaina 8.1.2007. Samana päivänä hänet on määrätty aloittamaan siellä sotilaspalvelus.

Kieltäytymisestä seuraa yli puolen vuoden ehdoton vankeusrangaistus. Antimilitaristinen vakaumus ei kuitenkaan ole rikos, joten AKL järjestää mielenosoituksen Danielin ja muiden vangittujen suomalaisten totaalikieltäytyjien puolesta. Tapahtuma alkaa Karjaan rautatieasemalta ma 8.1. klo 13.00 ja jatkuu Dragsvikin varuskunnan edessä klo 14.00. Kokoontuminen klo 11.15 Rauhanaseman luona Pasilassa. Tervetuloa! AKL kustantaa matkat Helsingistä mielenosoituspaikalle ja takaisin.

Suomessa tuomitaan vuosittain vankeuteen useita kymmeniä totaalikieltäytyjiä, jotka ovat kieltäytyneet asevelvollisuuspalveluksesta tilanteessa, jossa varusmiespalveluksen vaihtoehto on pituudeltaan rangaistuksenomainen siviilipalvelus. Joulukuussa vangittuna oli 16 totaalikieltäytyjää.

Alla on Danielin kieltäytymisilmoitus ruotsiksi ja suomeksi:

Anmälan om totalvägran

Mitt namn är Lars-Erik Daniel Nyman och jag vill med detta dokument intyga att jag vägrar utföra all slags värnplikt – även civiltjänst – på grund av starka pacifistiska och etiska övertygelser. Jag är medveten om konsekvenserna av mitt val och är redo att ta dessa såväl nu som i framtiden så länge som den våldsinstitution staten upprätthåller inte helt och hållet avskaffas eller ändras till att stöda en lösning av de verkliga globala problemen (t.ex. miljöförstöring) på pacifistisk väg. Jag vill även fördöma de konsekvenser som följer på grund av min övertygelse precis som de redan fördömts av internationella människorättsavtal och dessutom ifrågasätta konsekvenserna med grund i vår grundlags sjätte paragraf.

Jag anser all typ av militarism, armé och krig vara ett brott mot såväl mänskligheten som miljön och vill med min totalvägran uttrycka en stark protest mot statens våldsinstitution. Att upprätthålla en institution som återskapar en snäv och förtryckande mansroll och vars grundval är att lösa konflikter genom våld, är varken realistiskt eller acceptabelt då det upprätthåller och utvecklar en global våldskultur. De monetära resurser och resurser i form av mänskligt arbete och tid som vårt militärsystem nu använder kunde utnyttjas till avsevärt mer tjänliga syften som till exempel utbildning och miljövård. Dessutom stöder vi dagens världsomfattande vapenindustri vars ofantliga resurser – rätt använda kunde förändra hela den rikting som vår globalt miljö- och samhällsförstörande värld är på väg mot.

Vidare anser jag inte civiltjänsten vara en tillräckligt stark protest mot en institution av våldsskolning och dessutom inte heller i sin nuvarande form och längd vara ett rättvist alternativ till militärtjänsten. Den nuvarande längden på civiltjänsten är direkt fördömbar som strafflik och har även blivit fördömd av till exempel Amnesty International. Jag anser att en allmän och lika, pacifistisk civiltjänst med en större insikt i globala frågor kunde vara en god sak och gynna en positiv samhällsutveckling. Men att dagens system är förkastligt och som redan nämnt inte i mitt fall en tillräckligt stark yttring och protest emot det verkliga problemet – armén.

Armén handlar inte om kärlek och krig inte om fred.

Helsingfors 30.11.2006

____________________
Daniel Nyman

Totaalikieltäytymisilmoitus

Nimeni on Lars-Erik Daniel Nyman ja haluan tällä asiakirjalla vahvistaa kieltäytyväni suorittamasta mitään asevelvollisuutta – myös siviilipalvelua – vahvoista pasifistisista ja eettisistä syistä. Olen tietoinen valintojeni seurauksista ja olen valmis ottamaan ne sekä nyt että tulevaisuudessa, niin kauan kunnes valtion väkivaltalaitoksesta luovutaan kokonaan tai kunnes se muutetaan tukemaan oikeiden globaalien ongelmien (esim. luonnontuhoaminen) ratkaisuja pasifistisin keinoin. Haluan myös tuomita vakaumukseni seuraukset, niin kuin ne ovat jo tuomittu kansanvälisillä ihmisoikeussopimuksilla ja kyseenalaistaa ne perustuslain kuudennen pykälän tuella.

Mielestäni kaikki militarismi, armeija ja sota ovat rikoksia sekä ihmisyyttä että luontoa vastaan ja haluan kieltäytymiselläni vahvasti protestoida valtion väkivaltalaitosta vastaan. Sellaisen laitoksen ylläpitäminen, jonka perusta on konfliktien ratkaiseminen väkivaltaisilla ratkaisuilla ei ole todellisuudentajuista eikä hyväksyttävää tukiessaan globaalin väkivaltakulttuurin säilyttämistä. Ne rahalliset resurssit ja resurssit ihmisien työn ja ajan muodossa, joita meidän sotilasjärjestelmä käyttää voisi hyödyntää huomattavasti hyödyllisempiin tarkoituksiin, esimerkiksi koulutukseen tai luonnonsuojeluun. Sitä paitsi tuemme tämän päivän aseteollisuutta, jonka suunnattomat resurssit voisi täydellisesti muuttaa suunta tämän päivän globaalisti luonto- ja yhteiskuntatuhoava maailmassa.

Lisäksi en pidä siviilipalvelua tarpeeksi vahvana protestina väkivallankoulutuslaitosta vastaan, enkä koe siviilipalvelun nykyisessä muodossaan ja pituudessaan olevan oikeudenmukainen vaihtoehto varusmiespalvelulle. Siviilipalvelun nykyinen pituus on suoranaisesti tuomittava rangaistuksenomaisena ja on myös esim. Amnesty Internationalin tuomitsema. Mielestäni yleinen ja sama pasifistinen siviilipalvelu laajemmalla käsityksellä globaalista kysymyksistä voisi olla hyvä asia ja suosia yhteiskuntaamme. Mielestäni nykyinen järjestelmä on kuitenkin hylättävä ja kuten jo mainittu; minun tapauksessa se ei ole tarpeeksi vahva ilmaisu ja protesti todellista ongelmaa vastaan – armeijaa.

Armeijassa ei ole kyse rakkaudesta eikä sodassa rauhasta.

Helsinki 30.11.2006

____________________
Daniel Nyman

LiiteKoko
IMG_0732.JPG1.09 Mt
IMG_0758.JPG1.02 Mt
IMG_0755.JPG1.33 Mt