Loviisan käräjäoikeudessa vankeutta totaalikieltäytyjille

Tiedotusvälineille 21.3.2006 klo 12.30
julkaisuvapaa

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi tänään kahdelle totaalikieltäytyjälle vankeutta siviilipalvelusrikoksesta. 19-vuotias hyvinkääläinen Erno Pennanen sai 197 päivän ja keravalainen opiskelija 181 päivän ehdottoman vankeusrangaistuksen. Kummankin rangaistus vastaa puolta jäljellä olevasta palvelustajasta, koska keravalaismies oli suorittanut siviilipalvelusta 32 päivää, kun taas Pennanen kieltäytyi alusta alkaen 395 päivän mittaisesta siviilipalveluksesta.

Keravalainen opiskelija vetosi kieltäytymisilmoituksessaan eettisiin syihin. Hän viittasi oikeudessa lisäksi siviilipalveluksen rangaistuksenomaiseen kestoon sekä asevelvollisuuden syrjivyyteen asuinpaikan, uskonnon ja sukupuolen perusteella. Ahvenanmaalaiset miehet, Jehovan todistajat ja naiset on vapautettu palvelusvelvollisuudesta.

Erno Pennanen vetosi niin ikään palveluksen syrjivyyteen sekä siihen, että oikeus kieltäytyä aseista koskee vain rauhan aikaa. "En usko teesiin, jonka mukaan aseilla pystyttäisiin luomaan turvallisuutta", Pennanen kirjoitti kieltäytymisilmoituksessaan. "Kansojen intressit ovat yhteiset; valtio on se instituutio, joka ohjaa laajojen ihmismassojen voimavarat toisiaan vastaan ja armeija se instituutio, jolla valtio uhkaa toista valtiota." Pennanen korostaa, että jokainen armeijaan sijoitettu euro on pois paljon tärkeämmästä taistelusta, köyhyyden poistamiseen ja ihmisten väliseen tasa-arvoon tähtäävästä taistelusta.

Asevelvollisuuden sukupuolijakoisuudesta Pennanen kirjoitti: "Ajatus, jonka mukaan miehen paikka on rintamalla puolustamassa maataan, kun nainen (oletetusti heikompana) vuorostaan pysyy kotona ja synnyttää valtiolle lisää lapsia, on auttamattomasti vanhentunut sekä sovinistinen."

YK:n ihmisoikeuskomitea kiinnitti marraskuussa 2004 huomiota Suomen lainsäädännön ristiitaisuuteen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen uskonnon ja omantunnon vapautta koskevan 18 artiklan sekä 26 artiklan syrjintäkiellon kanssa. Suomen tulisi ulottaa Jehovan todistajien erityiskohtelu myös muihiin omantunnon syistä kieltäytyviin, ulottaa aseistakieltäytymisoikeus myös sodan aikaan sekä lyhentää siviilipalvelusta, jonka kesto on nyt rangaistuksenomainen.

Aseistakieltäytyjäliitosta arvioidaan, että vakaumuksellisista syistä kieltäytyvien vapautusta rauhan ajan palveluksesta ei aiota laajentaa yleissopimuksen 18 artiklan hengessä, vaan odotettavissa on vain Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen. Siviilipalveluslainsääntöä aiotaan uudistaa, mutta palvelusaika on suljettu sitä valmistelevan työryhmän toimeksiannon ulkopuolelle.

Lisätietoja: AKL:09-140427 sekä lakiasiainsihteeri Juha Keltti 040-5638731