"War Starts Here" - seminaarin ohjelma

Seminaarin ohjelma

Osana toimintaleiriä Luulajassa pidetään kansainvälinen seminaari 23.-24.7. viikonloppuna. Rauhanaktivistit ympäri maailmaa osallistuvat seminaariin jakaen kokemuksiaan sotien vastustamisesta.

Teemat

Seminaarin aikana keskustelemme sodasta, militarismista ja sotien vastustamisesta seuraavien teemojen pohjalta:

Sodat alkavat täältä – pysäytetään ne täällä:
Kuinka sodat alkavat ympäri maailmaa sijaitsevista armeijoiden tukikohdista ja harjoitusalueilta ja millaista vastarintaa eri sodanvastaiset ryhmät ovat tehneet ja tekevät, monissa tapauksissa onnistuen. Erityisesti keskitytään siihen, mitä Pohjois-Ruotsissa tapahtuu parhaillaan ja millaista paikallinen vastarinta on.

Oikeus maahan: Toisella puolen maailmaa käytäviä sotien valmisteluun ja harjoitteluun käytetään alkuperäiskansoille kuuluvaa tai kuulunutta maata. Kuinka kamppailut oikeudesta maahan ja sotilastukikohtia vastaan sopivat yhteen?

Sotilaallis-teollinen ketju: Nykyään yksi yhtiö ei valmista aseita yhdessä maassa, vaan yleensä useat yhtiöt eri maissa valmistavat aseet osina, jotka kasataan ja testataan muualla. Haluamme kartoittaa kuinka sotilaallis-teollinen ketju kurottautuu pitkin maapalloa. Lisäksi haluamme koordinoida vastarintaa ja tuoda yhteen ryhmiä jotka työskentelevät samaa yhtiötä (tai sen alihankkijoita) vastaan eri puolilla maailmaa.

Sota naisia vastaan ja feministinen antimilitarismi: Naisten oikeuksia käytetään argumenttina sotien aloittamisen ja jatkamisen puolesta samalla, kun tiedämme että naiset kantavat sodan pahimmat seuraukset niin niiden aikana kuin jälkeenkin. Keskustelemme miksi feministinen sodan ja militarismin analyysi on niin tärkeää ja liitämme tämän siihen, kuinka voimme toimia feministisesti verkostoissamme ja järjestöissämme.

Arktinen alue ja sota luonnonresursseista
: Sotia käydään usein luonnonresurssien tai niiden kuljetuksen kontrolloimiseksi. Mikä on NEAT:in rooli arktisen jään sulaessa ja alueen öljyresurssien vapautuessa käyttöön?

Seminaarin aikataulu

Seminaari alkaa lauantaina 23.7. klo 12 tilaisuudella Luulajan keskustassa, jossa pidetään avajaispuheita. Tämän jälkeen seminaari jatkuu lauantai-iltapäivän ja -illan sekä sunnuntain ajan luennoilla, keskusteluilla ja työryhmillä.

Lauantai 23.7.

12:00 - 14:00 Tilaisuus Luulajan keskustassa
14:30 - 16:00 Keskustelutilaisuuksia/ luentoja / työryhmiä
16:00 - 16:30 Tauko
16:30 - 18:00 Keskustelutilaisuuksia / luentoja / työryhmiä
18:00 - 19:00 Tauko / Päivällinen
19:00 - 20:30 Keskustelutilaisuuksia / luentoja / työryhmiä

Sunnuntai 24.7.

10:00 - 11:30

Keskustelutilaisuuksia / luentoja / työryhmiä
11:30 - 12:00 Tauko
12:00 - 13:30 Keskustelutilaisuuksia / luentoja / työryhmiä
13:30 - 14:30 Tauko / Lounas
14:30 - 16:00 Lopetustapahtuma

Ohjelma

Seminaarit, luennot ja työpajat käsittelevät tarkemmin seuraavia aiheita:

Sotilastukikohdat ja paikallinen vastarinta: esimerkkejä NEAT:ista ja vastarinnasta Pohjoispohjan alueella, Bombodromissa Saksassa sekä Etelä-Koreassa.
Puhujat: Gun-Britt Mäkitalo (Women for peace, Kiruna, Ruotsi), Jungmin Choi (WRI, Etelä-Korea)

Armeijan ammattilaistuminen, rekrytointi ja vastarekrytointi: Puhujat: Patrick Sheehan-Gaumer (USA) Andreas Speck (WRI, Saksa/UK)
 
Sotilastukikohtien vastustaminen nationalistisista lähtökohdista
: keskustelu sotilastukikohtien vastustamisesta ja nationalismista.
 
Oikeus maahan ja sotilastukikohdat:kuinka yhdistämme kamppailut armeijan harjoituksia vastaan ja maaoikeuksien puolesta?
Puhujat: Adriana Castano (Red Juvenil, Kolumbia), Pelao Carvallo (WRI, Chile/Paraguay)

Sotilaallis-teollinen ketju ja maailmanlaajuinen aseteollisuus:
Puhujat: Rafael Uzcategui (WRI, Venezuela), Javier Garate (WRI, Chile/UK)

Sodat tänään ja huomenna: Miehittämättömät lennäkit, satelliitit ja avaruuden militarisointi.

Sodan yksityistäminen ja ulkoistaminen: Mitkä ovat suurimpia yhtiöitä ja kuinka koordinoimme vastarintamme?  
Puhujat: Javier Garate (WRI, Chile/UK)

Naisten kampanjat sotia vastaan ja feministiset reaktiot sotaan ja militarismiin
:
esimerkkejä muun muassa Greenham Commonista, Isosta-Britanniasta ja naispuolisilta aseistakieltäytyjiltä Turkissa.
Puhujat: Hilal Demir (WRI, Turkki/Espanja), Sergeiy Sandler (New Profile ja WRI, Israel), Greenham Commonin naisten rauhanleirille osallistuneet naiset

Naisten oikeudet verukkeena sodalle sekä sotien ja sotilastukikohtien seuraukset:
Puhujat: Hilal Demir (WRI, Turkki/Espanja), Jungmin Choi (Etelä-Korea), Dominique Saillard (Baskimaa)

Feminismi, queer ja antimilitarismi: Mitä tarkoittaa militarismin vastustaminen kaikilla elämän ja aktivismin aloilla?
Puhujat: Hilal Demir (WRI, Turkki/Espanja), Andreas Speck (WRI, Saksa/UK), Sergeiy Sandler (New Profile ja WRI, Israel), Pelao Carvallo (WRI, Chile / Paraguay), Ellen Chademana (Gays and Lesbians of Zimbabwe, Zimbabwe)

NATO:n uusi strategia ja Pohjoismaat: kamppailu arktisesta alueesta ja sen luonnonresursseista. Puhujat: Agneta Norberg (Toimintaryhmä puolueettomuuden ja sitoutumattomuuden puolesta, Ruotsi), Yury Morozow (Venäjä)

Ilmastokäsittely: puheenvuoroja ympäristön/ilmaston muuttumisen aiheuttamista tuhoista ja luonnonresursseista käytävistä sodista kärsineiltä ihmisiltä.

Lisätietoja tulossa pian!