War Resisters' Internationalin (WRI) kannanotto Ukrainan tilanteeseen

Sota on palannut Euroopan maaperälle ja näyttää siltä, että eurooppalaiset eivät ole kykeneviä tai halukkaita ottamaan käyttöön neuvoja, joita he yrittävät opettaa muualla. Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu Euroopan Unioni laittoi Ukrainan mahdottomaan tilanteeseen, kun se vaati sitä valitsemaan joko yhdentymissopimuksen EU:n kanssa tai läheiset taloudelliset siteet Venäjään. Ukrainassa tavallisen kansan palkkataso on yksi maanosan matalimmista, kun taas poliittinen ja taloudellinen korruptio on yksi korkeimmista, mikä aiheuttaa monissa toivottomuutta, joten EU:n tarjous tuntui monelle erinomaiselta tilaisuudelta ottaa ensimmäisiä askeleita ongelmien korjaamiseksi.

Molempien osapuolten käyttämä väkivalta Maidanin mielenosoitusten loppupuolella loi ennakkotapauksen ja toimi oikeutuksena väkivallan käyttöön monissa osissa Ukrainaa, joissa monet eivät tue maan uutta poliittista linjaa. Uusnatsien näkyvyys parlamentaarisessa politiikassa, sekä uusnatseihin kytköksissä olevat puolisotilaalliset joukot, rohkaisivat muita ukrainalaisia näkemään taistelun legitiiminä konfliktinratkaisukeinona – varsinkin alueilla, joissa moni kokee olevansa enemmän kytköksissä Venäjään kuin EU:hun.

Venäjä ei odottanut pitkään ennen kuin otti haltuunsa Krimin. Se oikeutti toimensa kansan tahdolla, vaikka ei huomioinut vastaavia toivomuksia omilla alueillaan vain hieman yli vuosikymmentä aiemmin, kun se tukahdutti brutaalisti omia liikkeitään, jotka pyrkivät irtautumaan Venäjästä. Samoin Ukrainan hallinto on käyttänyt aseellista voimaa irtautumista haluavia vastaan. Tämä osoittaa jälleen kerran, että osallisille valtioille konfliktissa on kyse alueiden hallinnasta eikä niissä asuvien ihmisten elämistä.

Näemme, että tässä konfliktissa on hankala erottaa mielenosoittajia – olivat he mistä tahansa poliittisesta suuntauksesta hyvänsä – puolisotilaallisista yksiköistä, jotka usein sekoittuvat aseettomiin ja rauhanomaisiin mielenosoittajiin. Tämä edesauttaa siviilien joutumista sotilaallisiksi kohteiksi, kuten kävi Odessassa ja muualla.

NATO teki ainoan asian, jonka se osaa: se sijoitti uudelleen joukkojaan tavalla, joka vaikutti sodalla uhkaamiselta ja Venäjä teki saman sijoittamalla joukkojaan Ukrainan rajalle. NATO:n uusimpien sotaharjoitusten on jopa suunniteltu tapahtuvan Ukrainassa. Kun aseiden käyttö jatkuu joillain kiistellyillä alueilla, ainoa voittaja on aseteollisuus, joka lobbaa suuremman konfliktin varjolla isompaa puolustusbudjettia Euroopan valtioissa. Ukrainan uudella presidentillä, joka on saanut laajaa kansainvälistä hyväksyntää, on vastaus tilanteeseen – lisää väkivaltaa.

Täten:

Vaadimme välitöntä ja ehdotonta tulitaukoa kaikilta konfliktin osapuolilta.

Vaadimme, että NATO ja Venäjä lakkaavat uhkaamasta toisiaan, lopettamaan joukkojensa liikkeet alueen ympärillä ja lopettamaan puheet asevarustelun jatkamisesta, ydinaseiden uusimisesta ja ”tähtien sota” -ohjuskilvestä, jota suunnitellaan Itä-Eurooppaan. Tuomitsemme myös NATO:n laajenemisen uusille alueille.

Vaadimme loppua alueen lisääntyvälle militarisaatiolle, joka näkyy asepalvelukseen kutsuttavien määrän lisääntymisenä ja uusien sotajoukkojen (virallisten ja epävirallisten) luomisena.

Kehotamme ukrainalaisia vastustamaan sodankäyntiä väkivallattomasti, olemaan osallistumatta siihen ja ilmoittamaan kieltäytyvänsä sodasta, erityisesti jos heitä yritetään pakottaa liittymään tavanomaisiin tai epätavanomaisten asevoimiin. Tuomitsemme Krimin yksipuolisen omistajuuden vaihdon ja vaadimme, että tämän tyyppiset asiat ratkaistaan rauhallisesti mukaan lukien hyväksyttyjen kansainvälisten oikeusprosessien käyttö, jotta ehkäistään uusien ”jäätyneiden konfliktien” syntyminen.

Vaadimme välittömiä kansainvälisellä sovittelulla avustettuja neuvotteluja, joihin osallistuvat kaikki osapuolet, jotta voidaan löytää ratkaisu, joka takaa pitkäkestoisen rauhan alueella.

Tuomitsemme fasististen ryhmien mukaanoton Ukrainan hallitukseen, mikä rikkoo EU:n tabua fasistisia ryhmiä kohtaan EU:hun kytköksissä olevissa hallinnoissa.

Vaadimme mediaa lännessä ja idässä välttämään sotapropagandan ja huhujen levittämisen ja keskittymään paikkansapitävään ja ammattimaiseen raportointiin Ukrainan tapahtumista. Erityisesti heidän pitäisi välttää polarisaation rohkaisemista ja olla nimittämättä koko Ukrainan hallitusta fasistiseksi, eikä luonnehtia mielenosoittajia eteläisessä ja itäisessä Ukrainassa stalinisteiksi.

War Resisters' International on valmis tarjoamaan mitä tahansa apua se pystyy kaikille, jotka vastustavat sodankäyntiä väkivallattomin keinoin, erityisesti aseistakieltäytyjille ja sotilaskarkureille. Muistutamme kaikkia osapuolia, että oikeus kieltäytyä aseista on tunnustettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jonka päätös sitoo sekä Ukrainaa ja Venäjää.

WRI:n Councilin hyväksymä kannanotto
11. heinäkuuta 2014

Kannaotto löytyy myös:
englanniksi
saksaksi