Huono siviilipalveluslaki voimaan Valko-Venäjällä

Valko-Venäjä on hyväksynyt vaihtoehtopalveluslain, joka astuu voimaan vuoden 2016 alussa. Laki tarjoaa uskonnollisille aseistakieltäytyjille mahdollisuuden hakea siviilipalvelukseen, mutta ei muille. Ei ole selvää, hyväksytäänkö edes kaikkia uskonnollisin perustein kieltäytyviä. Uusi laki ei kerro, kuinka se suhtautuu aseistakieltäytyjiin, jotka tulevat uskonnollisista yhteisöistä joita ei kokonaisuutena pidetä pasifistisina - kuten ortodoksisesta kirkosta. Vaihtoehtopalvelus on kaksi kertaa asepalveluksen mittainen ja siihen voi hakea vain ennen armeijapalvelusta, ei siis enää sen aikana.

Ihmisoikeusaktivistit ja asepalveluksesta kieltäytyvät Jehovan todistajat pitävät lakia edistysaskeleena. Ihmisoikeusaktivistit korostavat, että jatkavat työtään saadakseen lain kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten mukaiseksi. Tämä edellyttää sen ulottumista koskemaan myös muita kuin uskonnollisia kieltäytyjiä sekä vaihtoehtopalveluksen lyhentämistä.

"Laki saattaa auttaa vuodessa 40-50 ihmistä - ja se on edistystä", kertoi Vaihtoehtoisen siviilipalveluksen puolesta -ryhmän koordinaattori Yauhen Asiyeuski kertoi Minskissä 17. kesäkuuta. "Mutta laki ei ratkaise kaikkia ongelmia." "Laissa kiteytyy niin monen vuoden työ. Se on huono laki. Mutta se on olemassa ja se on hyvä", Asiyeuski kirjoitti sosiaalisessa mediassa lain julkaisemispäivänä.

Vaihtoehtopalveluksen järjestää työ- ja sosiaaliturvaministeriö. Laki mainitsee palvelustehtäviksi "terveydenhoidon, sosiaalipalvelut, asutustoiminnan, maatalouden, metsätalouden, teiden rakennuksen ja rautateiden ylläpidon". Hakemusten kohtalosta päättävät asevelvollisuuskomissiot. Niiden puheenjohtaja tulee siviilipaikallishallinnosta, mutta kaksi jäsentä ovat sotilashallinnon edustaja ja kutsuntalääkäri.

Anonyyminä esiintynyt puolustusministeriön edustaja kieltäytyi kertomasta, kuinka asevelvollisuuskomissiot ja muut sotilasviranomaiset kohtelevat siviilipalveluksen hakevia uuden järjestelmän astuttua voimaan. "Lain valmisteli työ- ja sosiaaliturvaministeriö, emme me", hän kertoi Forum 18:lle Minskissä 18. kesäkuuta.

Mielivaltainen nykytilanne

 

Tällä hetkellä asepalvelukseen kutsutaan kaikki 18-27 -vuotiaat miehet. Korkeasti koulutettujen palvelusaika on 12 kk, muiden 18 kk. Vapautuksen voi saada terveydentilan tai perhetilanteen johdosta. Sotilasvalasta ja/tai aseiden kantamisesta kieltäytyvät määrätään palvelemaan rautatiejoukoissa tai muissa ei-taistelevissa yksiköissä. Kaikista asevoimien määräämistä tehtävistä kieltäytyvät joko vapautetaan tai vangitaan.

Jehovan todistaja Dmitry Smyk tuomittiin vuonna 2009 sakkoihin "kieltäytymisestä astua sotilaspalvelukseen" ja vapautettiin palveluksesta seuraavana vuonna. Messiaanisiin juutalaisiin kuuluva Ivan Mikhailov sai saman syytteen perusteella kolme kuukautta vankeutta vuonna 2010. Hän ehti suorittaa lähes koko tuomionsa ennen vapauttamispäätöstä. Vuonna 2010 pasifisti Yevhen Yakovenko sai yhden vuoden "vapaudenrajoitustuomion" saman pykälän perusteella, mutta hänet pääsi armahduksen piiriin. Tämän jälkeen nostetut rikostapaukset eivät ole päätyneet tuomioistuimiin saakka, vaikka pasifisti Andrei Chernousov suljettiin vuonna 2012 viideksi päiväksi psykiatriseen sairaalaan sen selvittämiseksi, mahtuvatko hänen kieltäytymisperusteensa "psyykkisen terveyden piiriin".

Nuorilta miehiltä saatetaan myös evätä uskonnonvapaus asevelvollisuuspalveluksen aikana. Nuorisorintaman aktivisti Pavel Sergei – jonka vastustus sekä hallitusta että asepalvelusta kohtaan perustuu hänen kristilliseen vakaumukseensa – pakkovärvättiin marraskuussa 2012. Häntä estettiin menemästä kirkkoon palveluksensa aikana.

Jehovan todistajat kertovat, että vuoden 2012 jälkeen heidän yhteisöönsä kuuluvia nuoria miehiä ei ole asetettu syytteeseen. "Kirjoitamme vuosittain kymmeniä todistuksia, joissa sanotaan että kyseiset henkilöt ovat hyvässä asemassa yhteisössämme", he kertoivat Forum 18:lle. "Nämä todistukset hyväksytään tällä hetkellä ongelmitta."

Felix Corley, Forum 18 News Service