Ei militarismille – ei asevarustelulle!

AKL:n joukkovoima-mielenosoituksessa 22.8. levittämä lennäkki:

Ei militarismille – ei asevarustelulle!

Suomen hallitus on toteuttamassa suuria leikkauksia, jotka kohdistuvat mm. kehitysyhteistyöhön, koulutukseen ja sosiaaliturvaan. Samaan aikaan väkivaltakoneistojen rahoitusta ollaan lisäämässä: kasvua on luvassa sekä asehankintoihin että poliisin määrärahoihin. Velkaantumisen varjolla halutaan siis toteuttaa politiikkaa, jolla leikatataan väkivaltaisten konfliktien ennaltaehkäisemisestä ja annetaan lisää instituutioille, joiden tarkoitus on hoitaa jo puhjenneita konflikteja väkivallan avulla.

Pyrkimys ratkaista konflikteja ja ajaa omia intressejä sotilaallisella väkivallalla luo uusia jännitteitä ja laskee muiden kynnystä käyttää samanlaisia keinoja. Tämän päivän tilanne Euroopassa on valitettava esimerkki siitä, kuinka sotilaallinen varustautuminen luo sotilaallista jännitystä.

Monia ihmisiä viime ja tämän vuoden aikana hyvästä syytä huolestuttaneet Ukrainan tapahtumat eivät ole syntyneet tyhjästä. Venäjän aggressiivinen ja häikäilemätön toiminta on tietysti täysin tuomittavaa, mutta se ei merkitse "voimapolitiikan paluuta" kylmän sodan jälkeiseen maailmaan. Sen sijaan se edustaa jatketta sille voimapolitiikalle, jota edustavat NATO:n laajentuminen 1990-luvulta alkaen sekä useat sen jäsenmaiden käymät sodat: Jugoslavia, Afganistan, Irak, Libya. Läheisessä yhteistyössä NATO:n kanssa toimiva Suomi ei ole sivullinen tässä kehityksessä.

Paitsi tuhoisaa, sotilaalliseen väkivaltaan turvautuminen on myös järjettömän kallista. Vuonna 2014 maailman hallituksen käyttivät asevarusteluun yhteensä 1800 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttaminen maksaisi noin kymmenesosan tästä. Kannattaa ehkä  miettiä, onko ilmastonmuutoksen ja muiden suurten ongelmien edessä olevalla ihmiskunnalla enää mahdollisuutta käyttää voimavarojaan asevarusteluun.

Olisi kuitenkin olemassa vaihtoehto uhkakuvien rakentamiselle ja niiden varalta varustautumiselle: konfliktien syihin pureutuminen ennen kuin ne muuttuvat sotilaalliseksi väkivallaksi, jännityksen lieventäminen ja luottamuksen rakentaminen. Suomen hallitus on kuitenkin valinnut päinvastaisen suunnan.

Aseistakieltäytyjäliitto ry