Puheloisen puheenvuoro osoitus asevelvollisuuden syvenevästä kriisistä

kannanotto 5.11.2012

Puolustusvoimien komentaja Ari Puheloinen esitti tänään palveluksen jälkeisiä verohelpotuksia varusmiespalveluksen suorittaneille. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että ehdotus tähtää yleisen asevelvollisuuden aiheuttamien kustannusten siirtämiseen muun yhteiskunnan harteille. Liitto pitää puheenvuoroa taas uutena osoituksena valikoivaksi jo osittain muuttuneen asevelvollisuuden kriisistä. Liitto näkee ainoana todellisena tulevaisuuden vaihtoehtona pakollisesta asevelvollisuudesta luopumisen.

Uhkakuvien muutoksen myötä asevelvollisuusjärjestelmä on menettänyt sotilaallisen tarkoituksenmukaisuutensa, ja Puheloisen puheenvuoro on myös yksi esimerkki viime aikoina esiin nousseesta pyrkimyksestä oikeuttaa sitä sen muiden väitettyjen yhteiskunnallisten vaikutusten perusteella. Aseistakieltäytyjäliitto kuitenkin ihmettelee, miksi nämä vaikutukset olisivat niin korvaamattomia juuri Suomessa, kun lähes kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa asevelvollisuudesta on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana pystytty luopumaan. Viimeisimpiä esimerkkejä ovat Ruotsi ja Saksa.

Puheloinen viittaa puheenvuorossaan mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, nuorten psyykkisen ja sosiaalisen selviytymiskyvyn kehittämiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen tai raskaiden ajoneuvojen kuljettajien koulutukseen. Aseistakieltäytyjäliitto pitää tärkeänä, että tällaisiin asioihin kiinnitetään huomiota, mutta niiden tukemiseen on muun yhteiskunnan kannalta huomattavasti kustannustehokkaampiakin tapoja kuin asevelvollisuuden ylläpitäminen.

Niin kauan kuin asevelvollisuus on olemassa, sen kohteeksi joutuvien toimeentuloa on ilman muuta parannettava. Ensisijainen ratkaisu on kuitenkin palveluksen aikana maksettavien etuuksien kehittäminen. Tällöin parannusten on koskettava samanlaisina sekä varusmies- että siviilipalvelusta suorittavia. Mikäli armeija ei halua käyttää taloudellisia resurssejaan asevelvollisten toimeentulon parantamiseen, se valitsee itse hitaan asevelvollisuudesta luopumisen, liitto toteaa.