Matti Mäkelä

Itä-timor tarvitsee apua jälleenrakennustyössä

Itä-Timor ja itätimorilaiset tarvitsevat myös muiden maiden apua sodassa tuhotun maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisen Yhteiskuntajärjestelmän luomiseksi.Tilanne Itä-Timorilla on tällä hetkellä erittäin vaikea. Suuri osa rakennuksista on tuhoutunut asumis-kelvottomiksi. Työttömiä on myös varsin paljon. Itätimorilaiset eivät kuitenkaan ole menettäneet toivoaan.

NATO:n pommitus aiheutti myös vakavia ympäristötuhoja

Pekka Haavisto: Kesä Balkanilla. Wutum oy 1999. 196 sivua.

NATO:n viime vuonna toimeenpanemat Kosovon ja Jugoslavian pommitukset aiheuttivat myös suurta tuhoa ympä-ristölle. Ympäristötuhojen kokonaismäärä ja niiden vuoksi menehtyvien ihmisten määrä selviää vasta vuosien tai jopa vuosikymmenien kuluttua. Pommituk-sissa menehtyi myös huomattava määrä siviilejä.

Tarvitaanko ylikansalliset kriisinhallintajoukot?

Rauhanliikkeen piirissä on myös Suomessa käyty kriittistä keskustelua siitä, onko tarpeen perustaa ylikansalliset kriisinhallintajoukot, jotka ovat paremmin varustettuja ja koulutettuja kuin nykyiset YK-joukot, pitäisikö Suomen osallistua näiden joukkojen varustamiseen ja kouluttamiseen ja pitäisikö radikaalin rauhanliikkeen tämän vuoksi luopua yhdestä keskeisestä vaatimuksestaan, eli yleisen asevelvollisuuden lakkauttamisesta. Tätä keskustelua ovat vauhdittaneet myös useat viime aikojen kansainväliset kriisit.

Bellamyn utopiassa ei tarvita armeijaa

Edward Bellamy: Vuonna 2000. Suom. Tero Valkonen. Desura 1999. 190 sivua.

Edward Bellamy hahmottelee vuonna 1888 ilmestyneessä kirjassaan ”Vuonna 2000” varsin mielenkiintoisen utopian siitä, miltä Yhdysvallat näyttää vuonna 2000. Vuonna 2000 on ilmestynyt aikaisemmin suomeksi vuonna 1902.

Yhdistele sisältöä