Jan Øberg

Kosovo-keskustelut alkavat – vuosikymmentä liian myöhään

Korkean tason kosovonalbaanijohtajat ja serbijohtajat Belgradista kohtasivat 14.10.2003 kasvokkain Wienissä. Kyseessä oli historiallinen tapaaminen useammassa kuin yhdessä mielessä. Se tarjoaa kaikille konfliktinhallinnasta ja rauhanrakentamisesta kiinnostuneille mahdollisuuden harkita näiden asioiden filosofiaa, menetelmiä ja politiikkaa. Toimiko kansainvälinen niin kutsuttu yhteisö oikein? Oppivatko instituutiot riittävästi menneistä tapahtumista?

Bushin ja Husseinin sekä USA:n ja Irakin samankaltaisuudet

Vaikka presidentti Bush ja presidentti Hussein varmasti eroavat monissa suhteissa toisistaan, alla oleva kotikutoinen filosofia väittää, että he ilmaisevat myös yllättävää samankaltaisuutta. Bush ja Hussein, kuten myös heidän hurraavat kannattajansa, yrittävät vakuuttaa meidät muut, ettei heillä ole kerrassaan mitään yhteisiä piirteitä eikä mitään yhteistä keskenään. Tämä on varmasti osa (subjektiivisesta) totuudesta, muttei koskaan koko totuus konfliktista..

http://akl-web.fi/konfliktit/bushin_ja_husseinin_samankaltaisuudet

Käy Irakissa!

Irakin kysymys täytyy nostaa “hiljaisuuden vyöhykkeestä”

Tutkijat tekevät empiiristä työtä, joka perustuu teorioihin ja hypoteeseihin. Journalistien väitetään kuvailevan todellisuutta. Diplomaattien oletetaan tuntevan maita ja niiden politiikkaa, koska ovat paikan päällä. Länsimaiden suurlähetystöt olivat erityisen tärkeitä kylmän sodan aikana.

Bushin puhe sotatilasta

Tämän lehden numerossa 3/2001 julkaisimme Jan Öbergin ja Jörgen Johanssenin kirjoituksen siitä, minkälaisiin johtopäätöksiin syyskuun 11. päivän tapahtumat voisivat USA:ssa johtaa. Tässä kirjoituksessa Jan Öberg analysoi, mihin johtopäätöksiin ne todellisuudessa ovat johtaneet presidentti George W. Bushin tämän vuoden tammikuussa pitämän, ”kansakunnan tilaa” koskevan jokavuotisen linjapuheen perusteella.

Rakentavia ajatuksia kaksi viikkoa syyskuun 11. päivän jälkeen

Kaksi viikkoa on kulunut. Suremme New Yorkin ja Washingtonin tragedioita. Mielipuolet, jotka eivät olleet kykeneviä löytämään älykkäitä, väkivallattomia tapoja tuoda näkemyksensä esille, veivät viattomien ihmisten elämän. Tällaisilla keinoilla ei voi koskaan edistää mitään sivistyneitä päämääriä. Mikään ideologia tai mikään uskonto maailmassa ei voi oikeuttaa niitä.

Yhdistele sisältöä