Irak

Käy Irakissa!

Irakin kysymys täytyy nostaa “hiljaisuuden vyöhykkeestä”

Tutkijat tekevät empiiristä työtä, joka perustuu teorioihin ja hypoteeseihin. Journalistien väitetään kuvailevan todellisuutta. Diplomaattien oletetaan tuntevan maita ja niiden politiikkaa, koska ovat paikan päällä. Länsimaiden suurlähetystöt olivat erityisen tärkeitä kylmän sodan aikana.

35 Nobelin rauhanpalkittua vetoaa Irakin sanktioita vastaan

 Vallitkoon rauha maan päällä ja olkoon kaikki elolliset onnellisia.

Kaikkien Yhdistyneiden kansa-kuntien jäsenvaltioiden valtion-päämiehille, Yhdistyneiden kansa-kuntien turvallisuusneuvostolle, Yhdistyneiden kansakuntien yleis-kokoukselle, lainsäätäjille, tiedotus-välineille ja kansalaisille:

Tänään lukuisat lapset kärsivät hiljaisuudessa sanktioiden vaikutuk-sesta Irakissa..

He näkivät tuhon omin silmin

Kongressin henkilökuntaa matkalla Irakissa

Irakia vastaan Persianlahden sodan jälkeen asetetut talouspakotteet ovat johtaneet epäsuorasti yli miljoonan irakilaisen ennenaikaiseen kuolemaan. Kamppailu pakotteiden poistamiseksi onkin ollut tärkeällä sijalla monien – erityisesti amerikkalaisten – kansalais-ryhmien ja -järjestöjen toiminnassa päättyneellä vuosikymmenellä. Viime vuoden kesällä Irakiin matkusti kongressin henkilökuntaa sisältänyt valtuuskunta ensimmäistä kertaa sodan jälkeen.

Hajamietteitä Irakin sodasta

USA:n ja Britannian ohjussota Irakia vastaan joulun alla synnytti paljon kriittisiä kommentteja eri tahoilta eri puolilla maapalloa. Ensimmäisen maailman laajimmat mielenosoitukset nähtiin Yhdysvalloissa, mikä tapahtumain kulku huomioon ottaen ei liene kovin yllättävää - toki muualla, erityisesti arabimaissa, järjestettiin vielä huomattavasti suurempia vastalauseita.

Yhdistele sisältöä