Indonesia

sekä Itä-Timor

Itä-timor tarvitsee apua jälleenrakennustyössä

Itä-Timor ja itätimorilaiset tarvitsevat myös muiden maiden apua sodassa tuhotun maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisen Yhteiskuntajärjestelmän luomiseksi.Tilanne Itä-Timorilla on tällä hetkellä erittäin vaikea. Suuri osa rakennuksista on tuhoutunut asumis-kelvottomiksi. Työttömiä on myös varsin paljon. Itätimorilaiset eivät kuitenkaan ole menettäneet toivoaan.

Kansalaistottelemattomuutta Indonesian lähetystöllä

Kolmen sepän patsaalla järjestetyn mielenosoituksen (la 11.9) jälkeen osa poru­kas­ta päät­ti läh­teä osoit­ta­maan in­hoaan Indonesian kansanmurhapolitiikkaa kohtaan vielä maan suur­lä­he­tystöl­le Kuusisaareen.

Pelon kulttuuria murtamassa

Alla oleva juttu perustuu indonesialaisen aktivistin haastatte­luun, joka on tehty viime vuo­den syk­syl­lä. Se on siis jois­sain suhteissa hieman vanhentunut, mutta tarjonnee kuitenkin mielenkiintoista taustatietoa sille, mitä olemme lehdistä viime aikoina saaneet In­donesiasta ja Itä-Timorista lukea.

Yhteiskunnallinen aktivismi on ollut Indonesiassa vaarallista puuhaa viimeisten kolmen vuosikymmenen ajan. Suharton sotilasdiktatuurin aikana onnekkaat mielenosoittajat jou­tui­vat vankilaan. Muut - mo­net muut - kuolivat.

Yhdistele sisältöä