Indonesia

sekä Itä-Timor

Etelä-Korea: käräjäoikeuksista vapauttavia tuomioita aseistakieltäytyjille

Yhä kasvava joukko eteläkorealaisia alioikeuksia on antanut hiljattain myönteisen ratkaisun aseistakieltäytyjiä tuomitessaan. Eräs esimerkki on Suwonin piirioikeus, joka totesi 13. elokuuta kaksi aseistakieltäytyjää syyttömiksi. Tuomioistuin sanoi, että “heidän kieltäytymisensä asepalveluksesta ei horjuta kansakunnan toimintaa eikä loukkaa muiden oikeuksia tai etuja”. Päivää aikaisemmin Gwangjun piirioikeus oli antanut vapauttavan tuomion aseistakieltäytyjälle samankaltaisille perusteiluilla. Vaikka kyseessä on edistysaskel, korkein oikeus ei toistaiseksi ole antanut vastaavia ratkaisua.

Kansalaistottelemattomille epäjohdonmukaiset tuomiot

Kahteen varsin samanlaiseen kansalaistottelemattomuustapahtumaan osallistuneet saivat lyhyen ajan sisällä epäjohdonmukai-set tuomiot. Indonesian suurlähetystön katolla syyskyyssa -99 mieltään osoittaneita aktivisteja vastaan nostettu kotirauhasyyte kaatui Helsingin käräjäoikeudessa 25.10. ja osa tuomittiin vain haitanteosta, osa taas ei saanut tuomiota lainkaan. Sen sijaan Turun käräjäoikeus langetti Venäjän konsulaatin katolle viime toukokuussa kiivenneille Tshetshenian sodan vastustajille tuomion myös kotirauhan rikkomisesta.

Kansalaisjärjestöt vaativat asevientikieltoa indonesiaan

33 Eurooppalaista kansalaisjärjestöä jätti 18. syyskuuta yhteisen Euroopan Unionin ministerineuvostolle suunnatun lausunnon Ranskan ulkoministerille. Lausunnossa vaadittiin vuonna 1999 käytetyn asevientikiellon Indonesiaan palauttamista voimaan.

Tärkein peruste asekiellon vaatimukselle ovat Länsi-Timorissa tapahtuneet kolmen YK:n virjailijan murhat, mutta muina syinä luetellaan myös levottomuudet ja Indonesian armeijan siviileihin kohdistamat väkivaltaisuudet Acehissa ja Länsi-Papualla.

Kuinka armeijat vahvistavat globaalikapitalismia: Niken sotajoukot

Globalisaation ja militarismin välinen yhteys jäi melkein huomiotta, kun USA:ssa keskusteltiin hiljattain kauppasuhteista Kiinan kanssa. Kiinan kansan vapautusarmeija hyötyy suuresti lisääntyvästä kaupasta Yhdysvaltojen kanssa ja Aasian ”uusien tiikereiden” dynaaminen kasvu on paljon velkaa armeijan dominoimille sisäisille turvallisuusjärjestelmille, jotka suojaavat ulkomaisia sijoittajia itsenäisiltä ammattiyhdistyksiltä.

Itä-timor tarvitsee apua jälleenrakennustyössä

Itä-Timor ja itätimorilaiset tarvitsevat myös muiden maiden apua sodassa tuhotun maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisen Yhteiskuntajärjestelmän luomiseksi.Tilanne Itä-Timorilla on tällä hetkellä erittäin vaikea. Suuri osa rakennuksista on tuhoutunut asumis-kelvottomiksi. Työttömiä on myös varsin paljon. Itätimorilaiset eivät kuitenkaan ole menettäneet toivoaan.

Yhdistele sisältöä