G. Dunkel

Kansanmurha, jota ei koskaan ollutkaan?

Uudet paljastukset osoittavat edelleen, että USA/NATO:n propagandakam­pan­ja Ju­gos­la­vi­an vas­tai­sen hyök­käyksensä oikeuttamiseksi perustuu suu­rel­le val­heel­le. Viime aikojen havain­not kyseenalaistavat syy­tök­sen, että ser­bi­joukot toteuttivat kansanmurhan Ko­sovossa ja osoit­ta­vat, että tä­mä syy­tös on il­mei­sen väärä.

Muistatko kun Jugoslavian joukkoja syytettiin 10.000 kosovonalbaanin murhaamisesta ja joukkohautaami­sesta? Stratforin, joka on USA:ssa päämajaansa pitävä yksityinen tutki­musyhtiö, mu­kaan kukaan ei ole onnistunut löytämään näitä ruumiita.

Yhdistele sisältöä