Antti Nyqvist

Suomen Rauhanliiton pasifistinen nationalismi sisällissodan jälkeen

Vuoden 1918 sisällissodan käsittely ja kyseenalaistaminen julkisesti ei ollut Suomessa hyväksyttävää käytöstä edes rauhanliikkeeltä. Isänmaallisuus-termin uudelleenmäärityspyrkimysten kautta rauhanliike pyrki saamaan ääntänsä kuuluviin.


Haavat peittoon symboleilla


Sisällissodan jälkeen Suomen lippu symbolina määritti kansakuntaa vastakohtaisuuksien kautta. Se sulki ulkopuolelleen kommunismin, joka epämääräisen
kategoriana tarkoitti kaikkea epäkansallista toimintaa ja haluttomuutta uhrata itsensä kansakunnan puolesta.

Historiankirjoitus nationalismin pönkittäjänä

Historiankirjoitus on voittajien historiaa joka on kirjoitettu valtaapitävien näkökulmasta kulloinkin vallitseva yhteiskunnan järjestelmää tukevaksi. Vallitsevat historiakäsitykset
voidaan myös haastaa erilaisista eettisistä tai ideologisista näkökulmista käsin. Nationalismiin perustuvat historiakäsityksemme ovat loogista seurausta
kansallisvaltioideologiasta.

Mitä nationalismilla tarkoitetaan?

Nationalismin tutkijat ja historioitsijat ovat pyrkineet määrittelemään nationalismia ja sen synnyn syitä, mutta nationalismille ei ole löytynyt yhtä hyväksyttyä
standardimääritelmää. Monimuotoisena ilmiönä se ei taivu helposti yhteen malliin tai selitykseen. Nationalismin määrittelyn ja tutkimisen hankaluus selittyy osittain sillä,
että se on yhtäältä moderni poliittinen ideologia, toisaalta tunneperustalle rakentuva maailmankuva.

Isänmaa, väkivalta ja asevelvollisuus

1920-luvun asevelvollisuus- ja aseistakieltäytymiskeskustelusta


Asevelvollisuuslaki vuonna 1922 hyväksyttiin yhden äänen enemmistöllä. Seuraavat kymmenen vuotta ennen vuoden 1931 siviilipalveluslakia asevelvollisuudesta ja aseistakieltäytymisoikeudesta käytiin laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Puheenvuorot 1920-luvulla heijastelivat sisällissodan jälkeisiä ristiriitoja, mutta myös yhteiskunnan muutosta sotien välisenä aikana maanviljelyksellä elävästä kyläyhteisöstä kohti modernia oikeusvaltiota.

Yhdistele sisältöä