Ruotsi ja Saab mukana kauko-ohjatussa sodankäynnissä

Joukko ruotsalaisia ja suomalaisia rauhanaktivisteja tunkeutui perjantaina 23.10. Vidselin lentotukikohtaan Ruotsissa nostaakseen esiin Ruotsin osallisuutta tappajadrone Neuronin kehittämisessä. Neuron on ensimmäinen eurooppalainen miehittämätön taisteluilma-alus (Unmanned Combat Aerial Vehicle) ja mahdollisesti myös maailman kehittynein kauko-ohjattu lentokone.


Näkymätön ja miehittämätön ase


Neuron -projektissa ovat mukana NATO-maista Ranska, Kreikka, Italia, Espanja sekä lisäksi Sveitsi ja Ruotsi.  Erityisen kehittynyttä Neuronissa on häiveteknologia, jonka ansiosta tutkat eivät pysty havaitsemaan sitä. Neuron pystyy lentämään täysin automatisoidusti. Aseistuksena siinä on tarkkuusohjautuvia pommeja. Kehittelyn alkuvaiheessa Neuron suunniteltiin kantamaan myös ydinaseita, mutta aktivistit eivät ole kyenneet luotettavasti varmentamaan, onko valmis prototyyppi varustettu ydinaseominaisuuksin.

Saab on hankkeen suurin rahoittaja Ruotsissa. Saabin osuus koko projektista on 25 prosenttia ja se vastaa Neuronin yleisilmeestä ja rungon häiveteknologiasta. Uppsalan yliopiston Ångström-laboratorio on dronen kamerateknologian takana.

Norrbottenin maakunnassa toteutettiin loka-marraskuun aikana yksitoista koelentoa, joissa testattiin Neuronin aseita sekä tutkahäivytystä maasta ja ilmasta käsin. Saabin valmistamat NATO-yhteensopivat Gripen-hävittäjät osallistuivat kokeisiin. Valmistajien mukaan Neuron on prototyyppi, joka ei päädy laajaan tuotantoon, vaan tarjoaa tietotaitoa seuraavan sukupolven miehittämättömien taisteluilma-alusten valmistamiselle tulevaisuudessa.

Sotaa erämaan rauhassa

Norrbottenissa sijaitsevalla NEAT-alueella (North European Test Range) voidaan rauhassa tehdä sotateollisuuden tarvitsemia kokeita. Tämä rajoitettu alue Ruotsin Lapissa on pinta-alaltaan 24000 km². Samaan alueeseen kuuluu Vidselin tukikohdasta 300 kilometriä pohjoisempana sijaitseva valtion omistama Esrangen avaruuskeskus, joka on tärkeä satelliittivastaanottoasema kauko-ohjatulle sodalle.

Keskuksen koko maailman kattavaa satelliittisignaalia myydään sotilaskäyttöön ja sen ansiosta tuhansien kilometrien etäisyydellä kohteistaan, siisteissä sisätöissä, amerikkalaissotilaat ovat pommittaneet Lähi-itää ja Etelä-Aasiaa. Ruotsalainen valtionyritys on siis mukana paljon siviiliuhreja vaativassa kauko-ohjatussa sodankäynnissä.

Ruotsi hyötyy konflikteista ollessaan yksi maailman suurimmista aseviejistä. Maa allekirjoitti vuonna 2014 samankaltaisen isäntämaasopimuksen NATO:n kanssa kuin Suomi, jossa luovutetaan päätösvalta pitkälti sotilasliitolle (katso Antimilitaristi 3/2015). Ruotsi ei kuitenkaan hyväksynyt sopimusta allekirjoitushetkellä, toisin kuin Suomi, vaan asiaa käsitellään valtiopäivillä ensi vuonna.

Esa Noresvuo
Kuva: Wikimedia CC BY-SA 3.0

Lähteet:

  • ”Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapenin” Kvinnor för fred:in ja Ofog:in lehdistiedote 23.10.2015;
  • Kauko-ohjattu sota -lehti, Naiset Rauhan Puolesta 2015;
  • Norden i ett rymdperspektiv, Svenska Fredskommittén
  • Ruotsin puolustusmateriaalilaitos FMV:n tiedotteet 3.11.2015 ja 4.11.2015
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_nEUROn