Reservinkieltäytyjien määrä uuteen nousuun

Aseistakieltäytyjäliittoon tuli elo- ja syyskuun vaihteessa lyhyen ajan sisällä poikkeuksellisen paljon reservinkieltäytymistä koskevia tiedusteluja. Piikki osui samaan aikaan, kun NATO-isäntämaasopimuksen allekirjoittaminen julkistettiin ja Turussa järjestettiin NATO-maiden laivastosotaharjoitus. Monet kyselijöistä sanoivatkin aikovansa irtisanoutua armeijan reservistä vastalauseena Suomen tiivistyvälle NATO-yhteistyölle.

Reservinkieltäytyjien määrä tuntuu muutenkin olevan kasvussa, sillä jo heinäkuuhun mennessä hakemuksia oli jätetty selvästi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Parin edellisen vuoden aikana reservinkieltäytyjiä oli poikkeuksellisen vähän (alle 100 vuodessa), koska kertausharjoituksia on järjestetty huomattavasti tavallisesti vähemmän. Ensi vuonna niiden määrää ollaan nostamassa normaalille tasolle, ja Aseistakieltäytyjäliitto onkin jo käynnistelemässä uutta reservinkieltäytymiskampanjaa.

Armeijan reservistä voi irtiusanoutua täyttämällä täydennyspalvelushakemus-niminen lomake ja toimittamalla se joko armeijan aluetoimistolle tai Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Hakemus hyväksytään automaattisesti ja heti hyväksymisen jälkeen hakija on vapautettu armeijan reservistä rauhan aikana.

Vapautus laajenee koskemaan myös sodan aikaa, kun reservinkieltäytyjä on suorittanut viiden päivän mittaisen täydennyspalvelukurssin Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa. Aseistakieltäytyjäliiton mielestä täydennyspalvelus on luotu sanktioimaan reservistä kieltäytymistä ja sen järjestämisestä tulisi luopua.