Jälleen uusi uhri tarkoituksettomassa sodassa

kannanotto 16.2.2011 klo 21.30

Aseistakieltäytyjäliitto (AKL) pitää surullisena Afganistanissa eilen kuolleen suomalaisen sotilaan kohtaloa. Hän on jälleen yksi uhri Afganistanin sodassa, joka on vaatinut pienimpienkin arvioiden mukaan jo yli 60 000 ihmishenkeä. Suomalaissotilas kuului NATO-johtoiseen ISAF-miehityskoalitioon, joka on toiminut Afganistanissa vuodesta 2001 lähtien. Sota ei ole johtanut naisten aseman paranemiseen, muiden ihmisoikeuksien toteutumiseen, demokratian edistymiseen, turvallisuuteen tai muihin tärkeisiin asioihin, joilla sitä on yritetty oikeuttaa. Aseistakieltäytyjäliiton mielestä Suomen tulisi välittömästi vetää joukot pois Afganistanista ja julkisesti tuomita NATOn sotatoimet.

Suomen mukanaolo Afganistanin miehitysjoukoissa mukanaolo on osa jatkuvaa NATO-lähentymistä, joka on tehty ilman riittävää julkista keskustelua ja siitä huolimatta, että enemmistö suomalaisista ei ole antanut hyväksyntäänsä NATO-jäsenyydelle eikä sotatoimille Afganistanissa. Aseistakieltäytyjäliitto pitää Afganistanin sotaa, kuten kaikkia sotia, rikoksena ihmiskuntaa vastaan. ”NATO on aggressioineen yksi suurimmista uhkista maailman turvallisuudelle”, AKL toteaa.