Yhdysvallat

SOA suljettiin, uusi samanlainen tilalle

USA:n kongressi päätti kesällä lakkauttaa latinalaisen Amerikan sotilaita kouluttavan the School of Americasin (SOA), josta ovat hakeneet oppejaan monet maanosan pahamaineisimmista ihmisoikeusri-kollisista. Viime aikoina suuri osa laitoksen oppilaista on tullut Meksikosta ja Kolum-biasta, joissa tapahtuvat myös läntisen pallonpuoliskon pahimmat ihmisoikeus-rikokset.

Me emme marssi enää

25 vuotta Vietnamin sodan päättymisestä

Sota, jota kutsumme Vietnamin sodaksi (vietnamilaiset kutsuvat sitä ”Amerikan sodaksi”) päättyi vihdoin 25 vuotta sitten 30. huhtikuuta 1975. USAn historian pisin ja epäsuosituin sota kesti yli kymmenen vuotta (riippuen miten se lasketaan – USAn kongressi ei koskaan julistanut sotaa, joten ei ole mitään virallista alkamispäivää) ja jakoi maan syvästi kahtia.

Vietnamin sota ja vastarinta

USA näytteli vain pientä osaa Vietnamin sodanrepimässä historiassa. Kiinan tuhatvuotisen miehityksen jälkeen Vietnamista tuli Ranskan siirtomaa – ei ilman vastarintaa – 1800-luvun puolivälissä.1920-luvulla Viet Minh-niminen kapi-nallisarmeija taisteli Ranskan siirtomaavaltaa ja myöhemmin japanilaisia vastaan Ho Chi Minhin johdolla. Toisen maailmansodan jälkeen Ranska yritti palauttaa valtansa, mutta vietnamilaiset taistelivat raivokkaasti itsenäisyytensä puolesta. Auttaakseen liittolaista ja estääkseen uuden kommunistisen hallituksen valtaanpääsyn Aasiassa.

Uuden maailman humanistit

Noam Chomsky: Uusi militaristinen humanismi – Kosovon opetukset
suom. Juhani Yli-Vakkuri, Erkka Öörni, Marko Ampuja, Tomi Toivio
Like oy 2000

Muiden ansioidensa ohessa USA:n ulkopolitiikan leppymättömänä kriitikkona tunnetun, ”ehkä tärkeimmän elossa olevan intellektuellin”, Noam Chomskyn viime vuonna julkaistu kirja ”The New Military Humanism – Lessons from Kosovo” ilmestyi huhtikuun alussa suomeksi Liken kustantamana nimellä – aivan oikein – ”Uusi sotilaallinen humanismi – Kosovon opetukset”.

Hajamietteitä Irakin sodasta (1998)

Kaj Raninen

USA:n ja Britannian ohjussota Irakia vastaan joulun alla synnytti paljon kriittisiä kommentteja eri tahoilta eri puolilla maapalloa. Ensimmäisen maailman laajimmat mielenosoitukset nähtiin Yhdysvalloissa, mikä tapahtumain kulku huomioon ottaen ei liene kovin yllättävää - toki muualla, erityisesti arabimaissa, järjestettiin vielä huomattavasti suurempia vastalauseita.

Yhdistele sisältöä