Yhdistys

Aseistakieltäytyjäliitto - AKL

Kuukausittaiset talkoot

Kes, 21 Mar 2012 17:00 - 20:00 +0200

Pääsääntöisesti joka kuun kolmantena keskiviikkona AKL:n toimistolla Rauhanasemalla talkoillaan. Päiväkohtaisten ajankohtaisten asioiden ohessa monenlaista tärkeää hommaa... Tällä kertaa ohjelmassa on ainakin:

  • Ruokaa ei aseita -kampanjan varaston siivousta

Tervetuloa sekä ensikertalaiset että vanhat kävijät!

Lausunto siviilipalvelusajan lyhentämisestä

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto esityksestä laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta (HE 128/2012 vp)

Aseistakieltäytyjäliiton syysliittokokous ja seminaari 24.11.2012

Lau, 24 Mar 2012 12:00 - 18:00 +0200

Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään lauantaina 24.11. Vanhassa Tallissa Espoon Korpilammella (Lomatie 4). Kokous alkaa klo 12.00 ja siinä käsitellään sääntömääräiset asiat (toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, hallituksen vaali erovuoroisten osalta). Kokouksen yhteydessä järjestetään seminaari, jonka tarkemmasta sisällöstä tulee tietoa myöhemmin. Paikalle pääsee Helsingin keskustasta mm. bussilla 339T.

Jäsenkirje 12.10.2012

Hyvää syksyä!

Tämä jäsenkirje sisältää seuraavaa asiaa:

*Siviilipalvelus lyhenee kahdella viikolla, selvitysmies Jehovan todistajien pariin

Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle lakiesityksen siviilipalveluksen lyhentämisestä 15 vuorokaudella. Lyhennys on seurausta varusmiesten palvelusaikojen lyhenemisestä ja sen hyväksyminen lienee jokseenkin varmaa. Uusi lyhyempi palvelusaika koskee myös ennen sen voimaanastumista palveluksensa aloittaneita sivareita.

Kuukausittaiset talkoot

Kes, 10 Lok 2012 17:00 - 20:00 +0300

Pääsääntöisesti joka kuun kolmantena keskiviikkona AKL:n toimistolla Rauhanasemalla talkoillaan. Päiväkohtaisten ajankohtaisten asioiden ohessa monenlaista tärkeää hommaa... Tällä kertaa ohjelmassa on ainakin:

  • jäsenkirjeen postitusta

Tarkempaa tietoa illan kulusta saatavilla lähempänä itse ajankohtaa.

Tervetuloa sekä ensikertalaiset että vanhat kävijät!

Yhdistele sisältöä