Yhdistys

Aseistakieltäytyjäliitto - AKL

Aseistakieltäytyjäliiton lausunto eduskunnan työasiainvaliokunnalle 13.11.1998

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, joka astui voimaan 1.7.1998 merkitsi varusmiesten keskimääräisen palvelusajan ja yleisimmän palvelusajan lyhenemistä. Hallitus ei kuitenkaan esitä siviilipalvelusajan lyhentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että siviilipalvelus kansainvälisten standardien mukaan on rangaistuksenomaisen pitkä verrattuna varusmiespalvelukseen.

Liittokokous Turussa 31.10.1998

Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin tänä vuonna Turussa. Tilaisuuden aluksi paikalle ystävällisesti lupautunut turkulainen kansanedustaja Marjaana Koskinen kertoi siviilipalveluslain tämän (tain sen) hetkisestä tilanteesta Arkadianmäellä. Alustuksen ja sen perusteella käydyn keskustelun jälkeen siirryttiin varsinaisen kokousohjelman pariin ravintola Teinin kabinettiin. Alla on lueteltu muutamia tärkeimpiä päätöksiä:

Kutsu kevätliittokokoukseen

Liiton sääntömääräinen kevätliittokokous järjestetään Helsingissä maaliskuun 24.-25. päivinä. Liittokokous, jossa päätösvaltaa käyttää liiton koko jäsenistö, käsittelee sääntömääräisinä asioina viime vuoden toimintakertomuksen ja tilit sekä valitsee liiton hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustellaan ajankohtaisesta siviilipalvelustilanteesta.

Puheenjohtajan puheenvuoro

Kädessäsi on Sivari-tiedote, joka on syntynyt niiden haasteiden seurauksena, joita Siviilipalvelusmiesliiton toiminnan kehittäminen mitä ilmeisemmin vaatii. Perinteellisesti liiton toiminta ja yhteydenpito jäsenistöön on rakentunut jäsen- ja palvelupaikkakirjeisiin, puhelimitse tapahtuvaan neuvontaan, kevät- ja syysliittokokouksiin ja erilaisiin seminaareihin. Vakiintuneet yhteydenpitotavat säilyttänevät merkityksensä tulevaisuudessakin, mutta Sivari-tiedotteesta toivottavasti muotoutuu ajanmittaan jäsenistön aktiviteettia ja liiton toimintaa kehittävä keskusteluareena.

Yhdistele sisältöä